Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polscy policjanci lecą do Kosowa

Data publikacji 05.12.2018

W dniach 04-05 grudnia br. Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przeprowadziło kolejną rotację Jednostki Specjalnej Polskiej Policji pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX). W trakcie dwudniowej rotacji policjanci XXIX zmiany JSPP zastąpią wracających po dziewięciu miesiącach służby funkcjonariuszy XXVIII zmiany JSPP. Jednostka składa się z 95 policjantów, w tym jednej policjantki, wyselekcjonowanych podczas kilku etapów naboru i przeszkolonych w zakresie realizacji zadań w ramach kontyngentów policyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki miejsca pełnienia służby i zadań mandatowych misji.

Dzień przed rozpoczęciem rotacji w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie odbyło się uroczyste pożegnanie I tury policjantów XXIX zmiany JSPP wylatujących do Kosowa. W uroczystości, z ramienia kierownictwa, Policji wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinsp. Dariusz Augustyniak, a także I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Pan mł. insp. Tomasz Szymański i zaproszeni goście.  Wraz z policjantami lecącymi na misję do Kosowa udała się także delegacja, w której skład weszli: Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Marek Fałdowski, Naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP kom. Marek Dzierżęga, a także Paweł Ostaszewski z Biura Komunikacji Społecznej KGP. Podczas wizyty w Kosowie delegacja między innymi zapoznała się z celami i zadaniami misji EULEX, a także warunkami służby oraz zadaniami realizowanymi przez polskich policjantów w Kosowie.

Do zadań Polskiego Kontyngentu Policyjnego w Kosowie należy m. in. pomoc w rozwoju i wzmacnianiu wieloetnicznych służb policyjnych oraz wspomaganie lokalnych organów odpowiedzialnych za zapewnienie przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Głównymi zadaniami Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie są: bezpośrednie zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez patrolowanie miejsc zagrożonych, w razie masowych naruszeń porządku i bezpieczeństwa działania w pododdziale zwartym oraz realizacja, na zlecenie władz misji i sądów, zatrzymań osób podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych w czasie konfliktu w Kosowie.  W celu sprostania tym obowiązkom, zgodnie z porozumieniami zawartymi z misją EULEX, polska Policja wystawiła do służby jednostkę zdolną do realizacji zadań zarówno z zakresu kontroli tłumu i zamieszek (CRC – Crowd and Riot Control) jak również z zakresu specjalnej taktyki i uzbrojenia (SWAT – Special Weapon and Tactics).

W ramach Polskiego Kontyngentu Policyjnego w Kosowie pełni służbę także 6 ekspertów policyjnych. Są to doświadczeni policjanci posiadający szczególną wiedzę lub/i umiejętności policyjne, biegle posługujący się językiem angielskim. Na misję do Kosowa zostali zgłoszeni spośród grupy funkcjonariuszy wyselekcjonowanych, przeszkolonych i przygotowanych przez Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP do pełnienia tego rodzaju służby poza granicami kraju. Finalnym etapem ich delegowania było pozytywne przejście procedury naboru prowadzonego przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (EEAS) – zajmującą się między innymi koordynacją działań Unii Europejskiej w zakresie misji pokojowych.

Polscy policjanci stanowią największą liczebnie grupę narodowościową wchodzącą w skład misji EULEX Kosowo. Za profesjonalizm i zaangażowanie w działaniach polscy policjanci otrzymują bardzo wysokie oceny od władz misji.

(BMWP KGP / ig / foto: P.Ostaszewski "Policja 997" / dm)

 • Polscy policjanci lecą do Kosowa
 • Polscy policjanci lecą do Kosowa
 • Polscy policjanci lecą do Kosowa
 • Wnętrze samolotu, a pierwszym planie Komendant-Rektor WSPol w Szczytnie insp. dr Marek Fałdowski, na drugim planie Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła i komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • policjanci stoją w szeregu na płycie lotniska
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • policjanci idą w stronę terminalu lotniczego
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • odprawa kadry kierowniczej, na zdjęciu salka konferencyjna, przy stole siedzą oficerowie policji, jeden oficer stoi i mówi do pozostałych, na ścianie powieszone dwie mapy i tablica
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • Na zdjęciu widać ulicę nocą, na pierwszym planie 2 radiowzy
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • Policjanci stoją obok autobusu
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • Na zdjęciu oficerowie zapoznają się z wystawą na terenie jednostki w Kosowie
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • na zdjęciu sala odpraw, widać zawieszone na ścianach tablice z rozpisanymi grafikami służb, policjant wyjaśnia coś generałowi
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • Przed mapą stoją: Komendant Rektor WSPol, Komendanci Wojewódzcy Policji w Łodzi i Szczecinie, czwarty widoczny na zdjęciu policjant pokazuje gościom mapę
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • Na zdjęciu widać siłownię, policjant prezentuje gościom wyposażenie
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • Na zdjęciu policjant w błękitnym berecie, w tle wóz bojowy
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • Teren koszar, policjant i goście dyskutują
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • Na zdjęciu widoczne dwa wozy bojowe: jeden w kolorze niebieskim, drugi w kolorze białym
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • przejazd radiowozem ulicami miasta, zdjęcie zrobione wewnątrz radiowozu, z tylnego siedzenia auta
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • ulica miasta, widoczny kościół z krzyżem na dachu, auta, ruch uliczny
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • Zdjęcie zrobione ze wzgórza, w dole widać miasto, zabudowania, nad nimi rozpościerają się kolejne wzgórza
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • Policjanci w błękitnym berecie stoją na otwartej przestrzeni po prawej stronie zdjęcia, z lewej strony widać dolinę i miasto
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • Na zdjęciu w ogromny przybliżeniu lampa samochodu, z tyłu w blasku słońca stoi policjant, ze względu na silne słoneczne światło postać ciemna
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • Dwaj policjanci stoją na wzgórzu, tyłem do aparatu, w głębi zdjęcia widać dolinę i miasto
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • Dwaj policjanci w błękitnych beretach stoją obok radiowozu, gdzieś poza miastem
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • dwaj policjanci w błękitnych beretach idą drogą, w kierunku aparatu, gdzieś poza miastem
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • ulica miasta, główny obiekt na zdjęciu to meczet i minaret
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • Płyta lotniska, policjant wysiada z samolotu
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
 • Płyta lotniska, w tle samolot z napisem Polish Air Force, przed nim uśmiechnięci policjanci, wysiadają z samolotu
  Kosowo - policjanci lecą do Kosowa
Powrót na górę strony