Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni policjanci rozpoczęli kurs na stopnie instruktorskie narciarstwa PZN

Data publikacji 13.12.2018

W czwartek 13 grudnia br. na terenie stacji narciarskiej Czorsztyn Ski w Kluszkowcach rozpoczęła się kolejna edycja kursu szkoleniowego dla policjantów, kończącego się nadaniem uprawnień instruktora lub pomocnika instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego.

Jak wynika ze statystyk coraz więcej Polaków uprawia sporty zimowe i deklaruje czynne uprawianie narciarstwa lub snowboardingu. Powstaje też coraz więcej nowych i lepszych tras narciarskich, a samo zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportów zimowych, traktowane powinno być na równi z zagwarantowaniem osobom korzystającym z zorganizowanych terenów narciarskich bezpieczeństwa. W Polsce systematycznie wzrasta liczba zwolenników uprawiania sportów zimowych, przez co ta forma aktywnego wypoczynku, oprócz dostarczania wrażeń estetycznych i relaksu niesie za sobą również zagrożenia. Na stokach dochodzi do nieodpowiedzialnych i ryzykownych zachowań. Uczestnicy zabaw i wypoczynku stają się również ofiarami nie tylko nieszczęśliwych wypadków, ale również przestępstw i wykroczeń.

Kierując się troską o bezpieczeństwo i porządek publiczny Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji od 2010 roku współdziała ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskim Związkiem Narciarskim w zakresie szkoleń „policjantów-narciarzy” pełniących służbę na zorganizowanych terenach narciarskich. Efektem tej współpracy było podpisanie w dniu 19 października 2011 r. w Krakowie Porozumienia między Komendantem Głównym Policji a Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskim Związkiem Narciarskim w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich. Bardzo dobra ocena dotychczasowej współpracy z SITN-PZN i PZN w zakresie szkoleń przyczyniła się do podpisania w dniu 5 października 2018 r. nowego Porozumienia, które obowiązywać będzie przez kolejne 4 lata.

Tegoroczny kurs odbędzie się na terenie stacji narciarskiej Czorsztyn Ski w Kluszkowcach i podzielony został na dwie tury. Pierwsza odbędzie się w dniach od 13 do 20 grudnia br., natomiast druga od 3 do 10 stycznia 2019 r.

Tego rodzaju kursy organizowane są cyklicznie przez Komendę Główną Policji we współpracy ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego. Szkolenia te prowadzone są na podstawie Porozumienia, w myśl którego instruktorzy SITN-PZN szkolą policjantów w zakresie techniki jazdy na nartach, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym na stokach narciarskich oraz oceny niebezpiecznych zachowań uczestników tej formy rekreacji. Policjanci podczas trwania kursu nabędą teoretyczne oraz praktyczne podstawy narciarstwa, które z pewnością wykorzystają w służbie na stokach.

Do chwili obecnej uprawnienia instruktora narciarstwa PZN uzyskało 84 funkcjonariuszy, natomiast uprawnienia pomocnika instruktora narciarstwa PZN posiada 48 policjantów. Nabyte podczas szkolenia umiejętności będą wykorzystywali w swoich jednostkach organizacyjnych Policji podczas pełnienia służby patrolowej na zorganizowanych terenach narciarskich, a także podczas realizacji zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego przygotowujących policjantów do służby na stokach.

W tym miejscu pozostaje nam życzyć, aby wszyscy uczestnicy szkolenia dołączyli do grona instruktorów lub pomocników instruktora narciarstwa PZN, a nabyte podczas szkolenia umiejętności wykorzystali podczas służby na stokach w kraju jak również poza jego granicami.

(BP KGP / ig)

  • Kolejni policjanci rozpoczęli kurs na stopnie instruktorskie narciarstwa PZN
  • Kolejni policjanci rozpoczęli kurs na stopnie instruktorskie narciarstwa PZN
  • Kolejni policjanci rozpoczęli kurs na stopnie instruktorskie narciarstwa PZN
  • Kolejni policjanci rozpoczęli kurs na stopnie instruktorskie narciarstwa PZN
  • Kolejni policjanci rozpoczęli kurs na stopnie instruktorskie narciarstwa PZN
  • Kolejni policjanci rozpoczęli kurs na stopnie instruktorskie narciarstwa PZN
Powrót na górę strony