Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach

Data publikacji 14.12.2018

Eksperci Profilaktyki Społecznej KWP/KSP w ciągu czterech dni uczestniczyli w seminarium szkoleniowym w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie m. in. poprzez szkoleniowe dywagacje na temat występujących współcześnie „cyfrowych zagrożeń".

10 grudnia 2018 r. w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie rozpoczęło się czterodniowe seminarium szkoleniowe pn. „Realizacja przez Policję przedsięwzięć profilaktycznych oraz przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem nowych technologii”, w którym udział wzięli koordynatorzy z KWP/KSP, wykładowcy szkół policyjnych realizujących doskonalenie zawodowe z profilaktyki społecznej oraz policjanci i pracownicy Policji z Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP.

Seminarium rozpoczęła Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP podinsp. Wanda Mende, która przywitała uczestników seminarium oraz Panią Renatę Durdę – Kierowniczkę Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska linia” wraz z jej współpracownikami. Eksperci z „Niebieskiej Linii” rozpoczęli szkolenie pn. „Akademia bezpiecznego człowieka” poruszając tematykę występujących współcześnie „cyfrowych zagrożeń”, metod ich rozpoznawania i zapobiegania ewentualnym skutkom.

Celem przedmiotowego projektu było zwiększenie świadomości społeczeństwa o aktualnie występujących w cyfrowym środowisku zagrożeniach, w tym wskazanie sposobów skutecznego eliminowania ich w życia codziennego. W ramach szkolenia przekazano jego uczestnikom kompendium wiedzy na temat aktualnych zjawisk takich jak grooming, cyberbullying, seksting i stalking.

Podczas zajęć warsztatowych, uczestniczący w nich funkcjonariusze i pracownicy Policji nabyli kompetencje do prowadzenia spotkań edukacyjnych skierowanych do czterech grup wiekowych odbiorców (dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów). Ponadto w ramach prowadzonych warsztatów, zwrócono szczególną uwagę na sposoby, możliwości, ale także przeszkody w zwiększaniu skuteczności profilaktyki problemów młodzieży. Podczas seminarium wyartykułowano korzyści płynące z diagnozy opartej na modelu profilaktyki zintegrowanej. Ponadto na potrzeby profesjonalizacji zaplanowanych  w przyszłości kaskadowych szkoleń, nastąpiła zamiana ról wykładowców, która odbyła się pod czujnym okiem specjalistów z „Niebieskiej Linii”. Funkcję  trenerów przejęli  beneficjenci prowadzonego szkolenia stając się jednocześnie edukatorami, a na potwierdzenie nabytych kompetencji otrzymali „Certyfikaty trenera programu profilaktyki przestępczości Akademii Bezpiecznego człowieka ” .

Kolejnym elementem współgrającym z założeniami programowymi seminarium szkoleniowego był jednodniowy panel, prowadzony przez pracowników Fundacji wspomagającej wychowanie „Archezja”. Prezes Fundacji „Archezja” Pan Tomasz Gubała przybliżył projekt realizowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości pn. „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna”. Kampania ta jest adresowana do uczniów klas IV-VII, rodziców i nauczycieli jako program profilaktyki zachowań ryzykownych, przeciwdziałający przyczynom przestępczości. Prowadzący szkolenie Karolina Gubała oraz Wojciech Słonina przekazali wiedzę nie tylko akademicką, popartą doświadczeniem zawodowym, ale przede wszystkim badaniami, że uczniowie wzrastający w atmosferze szacunku do autorytetów są skłonni przestrzegać norm, lepiej się uczą, posiadają zainteresowania, z szacunkiem budują relacje z rówieśnikami.  Młodzi ludzie szanujący autorytety kształtują w sobie cechy potrzebne, aby stawać się wzorem dla innych. Podświadomie szukają mistrzów i wzorów do naśladowania, lecz bez pomocy trudno im odróżnić mistrza od idola. Dlatego potrzebują  wsparcia prawdziwych autorytetów. Podsumowaniem prowadzonych zajęć, a jednocześnie ważnym elementem kampanii jest wdrożenie profesjonalnej, opartej na naukowych podstawach, strategii wzmacniania autorytetów.

Konkluzją wspólnej pracy uczestników seminarium szkoleniowego było podsumowanie, które poprowadziła Pani Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP podinsp. Wanda Mende wraz ze swoimi współpracownikami podinsp Dorotą Dąbrowską – Babor, która omówiła mierniki przypisane do zadań wynikających z priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018 oraz Moniką Grochocką, podinsp. Grzegorzem Sieradzkim i podinsp. Janem Wasiakiem, którzy omówili najbliższe nadchodzące wydarzenia np. akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Na zakończenie zainicjowano także dyskusję, wyartykułowano potrzeby i propozycje zmian zmierzających do normalizowania danych formularza statystycznego SESPOL, dotyczącego realizacji zadań profilaktycznych.

(Biuro Prewencji KGP / mw)

 

 

  • Seminarium szkoleniowe w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach
  • Seminarium szkoleniowe w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach
  • Seminarium szkoleniowe w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach
  • Seminarium szkoleniowe w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach
Powrót na górę strony