Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna edycja kursu dla policjantów-ekspertów misji zagranicznych

W dniach 19 listopada – 18 grudnia 2018 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się część praktyczna kursu specjalistycznego przygotowującego policjantów-ekspertów do służby w kontyngentach policyjnych wydzielonych do udziału w misjach pokojowych prowadzonych pod auspicjami ONZ oraz cywilnych operacjach zarządzania kryzysowego realizowanych przez UE. Organizatorem kursu był Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji przy współudziale CSP w Legionowie.

Kurs realizowany był w dwustopniowej formule, dostosowanej do aktualnych wymagań stawianych ekspertom policyjnym przez organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo międzynarodowe. Pierwszą jego częścią było miesięczne doskonalenie językowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, którego pozytywne ukończenie było warunkiem dopuszczenia do części praktycznej szkolenia realizowanej w CSP.

Wykłady w ramach kursu prowadzone były przez ponad 20 ekspertów posiadających doświadczenie misyjne lub specjalistyczną wiedzę z dziedzin związanych z tematyką misyjną (m.in.: funkcjonariuszy ABW, wykładowców policyjnych i wojskowych z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, czy lekarza eksperta medycyny tropikalnej). Wśród wielu umiejętności przewidzianych do opanowania w trakcie kursu, kandydaci na ekspertów misji pokojowych zapoznali się m.in. z zagadnieniami związanymi ze Wspólną Polityką Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, niuansami protokołu dyplomatycznego oraz wieloma aspektami praktycznymi z zakresu funkcjonowania w środowisku misyjnym, takimi jak: zasady korespondencji radiowej zgodne ze standardami NATO i UE; udzielanie pierwszej pomocy (w tym medycyna taktyczna pola walki); doskonalenie techniki jazdy samochodem terenowym; monitorowanie, doradzanie i mentoring; funkcjonowanie w multi-etnicznym środowisku, współdziałania z tłumaczami-asystentami językowymi. Wzbogacona została również ich wiedza z zakresu genezy konfliktów w rejonach, gdzie aktualnie prowadzone są operacje zarządzania kryzysowego, zagrożeń wynikających z ekspozycji na ekstremalne warunki klimatyczne i choroby tropikalne oraz czynników psychofizycznych związanych ze służbą na misjach.

W chwili obecnej polscy policjanci-eksperci pełnią służbę na misjach w Gruzji, Kosowie oraz na Ukrainie. Są również obecni w strukturach UE odpowiedzialnych za planowanie, realizację i nadzór nad cywilnymi operacjami zarządzania kryzysowego. Na 2019 r. planowane jest utworzenie polskiego kontyngentu policyjnego, który weźmie udział w misji ONZ UNMISS w Sudanie Południowym.

Opiekę merytoryczną nad kursantami sprawował podinsp. Robert Zabłotny, uczestnik misji w Kosowie i Afganistanie, na co dzień pełniący funkcję Oficera Kontaktowego WWK KWP w Bydgoszczy.

(BMWP KGP)

 

  • policjanci w trakcie ćwiczeń
  • policjanci w trakcie ćwiczeń
  • policjanci w trakcie ćwiczeń
  • policjanci w trakcie ćwiczeń
Powrót na górę strony