Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rezerwowa rotacja Jednostki Specjalnej w pełnej gotowości

Cały czas znajdują się w gotowości, by wyjechać na Bałkany i udzielić wsparcia kolegom z bazy Kosowskiej MItrowicy. Policjanci z rezerwowej zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji zakończyli ćwiczenia zgrywające w słupskiej Szkole Policji, podsumowaniem przygotowań były poligonowe ćwiczenia bojowe z udziałem żołnierzy Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie.

Policjanci i policjantki przez miesiąc prowadzili intensywne ćwiczenia mające na celu zgranie działania w poszczególnych plutonach w trakcie prowadzenia działań podczas misji stabilizacyjnej w Kosowskiej Mitrovicy, w tym także działań o charakterze bojowym.
Policjanci poznali także realia kulturoznawcze zamieszkujących Kosowo Serbów wyznania prawosławnego i kosowskich Albańczyków wyznających religię muzułmańską. To właśnie między tymi nacjami bardzo często dochodzi do różnego rodzaju konfliktów, które pozostawione bez kontroli mogą eskalować w zamieszki na dużą skalę. Warto także podkreślić, że w przypadku sporów pomiędzy obiema nacjami bardzo często to właśnie polscy policjanci - we względu na swój bardzo wysoki profesjonalizm -  proszeni są o prowadzenie mediacji.

Mandat polskich policjantów na Bałkanach sprawowany jest w ramach Misji Unii Europejskiej EULEX. Działania w ramach tej misji skupiają się między innymi na monitorowaniu wybranych spraw i procesów w kosowskim sądownictwie karnym i cywilnym, monitorowaniu, mentoringu i doradztwie względem służby więziennej Kosowa oraz pomocy operacyjnej w realizacji umów w ramach dialogu wspieranego przez Unię Europejską do celów normalizacji stosunków między Serbią a Kosowem. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie http://www.eulex-kosovo.eu/

Film Ćwiczenia bojowe na poligonie

  • Ćwiczenia bojowe na poligonie

  • Działania podczas zdarzenia masowego

  • Zakończenie szkolenia - aula Szkoły Policji w Słupsku

Powrót na górę strony