Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne patrole narciarskie na stokach Podbeskidzia – „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”

Data publikacji 10.01.2019

Przez najbliższe 6 tygodni codziennie na stoki wyjeżdżać będą policyjne patrole narciarskie. Służba pełniona jest w okresie zimy na terenie kilkunastu stacji narciarskich w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. W czasie ferii zimowych, które dla wszystkich województw trwają łącznie 6 tygodni, służba pełniona będzie codziennie. Ponadto policjanci w patrolach zmotoryzowanych zabezpieczą prewencyjnie drogi dojazdowe i parkingi przy stacjach narciarskich.

W naszym województwie, od najbliższej soboty służbę na stokach pełnić będzie 60 policjantów ze stanu Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej, oddziału prewencji w Katowicach oraz pododdziału antyterrorystycznego. Patrole narciarskie mają za zadanie:

 • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na stokach narciarskich i terenach przyległych,
 • reakcję na popełniane przestępstwa i wykroczenia zaistniałe w rejonach pełnienia służby,
 • podejmowanie interwencji wobec osób naruszających przyjęte zasady zachowań na stokach narciarskich ujęte w regulaminach obiektów,
 • podejmowanie interwencji wobec narciarzy i innych osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • udzielanie pomocy ratownikom GOPR w ratowaniu życia i zdrowia ofiarom wypadków w górach.

Wczoraj policjanci pełniący służbę w patrolach narciarskich realizowali wspólne szkolenie z ratownikami Beskidzkiej Grupy GOPR pod kątem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków na stokach. Działaniom podejmowanym przez policjantów i ratowników przyglądali się dziennikarze ogólnopolskich i regionalnych mediów.

Szkolenie realizowane było w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Akcja jest kontynuacją działań podejmowanych w ubiegłym sezonie zimowym, a tegorocznymi partnerami są: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, GOPR, TOPR, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA oraz Fundacja PZU. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS. Jednym z elementów projektu jest także konkurs plastyczno-fotograficzny „Stok nie jest dla bałwanów”, adresowany do dzieci i młodzieży.

Policyjne patrole narciarskie czuwają nad bezpieczeństwem wielbicieli zimowego szaleństwa na stokach już od kilkunastu lat. Służba na stokach w dużej mierze ukierunkowana jest na profilaktykę, działania prewencyjne i współpracę z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Policyjne patrole narciarskie realizują przede wszystkim zadania prewencyjne, m.in. zwracają baczną uwagę na sprzęt, który bardzo często narciarze pozostawiają bez opieki, legitymują osoby zachowujące się podejrzanie, zwracają uwagę na kulturę jazdy na stoku oraz zachowanie w kolejkach do wyciągu, a także pilnują, aby narciarze nie zjeżdżali z wyznaczonych tras i nartostrad.

W przypadku turystów, którzy popełniają wykroczenia, policjanci w zależności od sytuacji stosują pouczenia lub nakładają mandaty karne. Mundurowi będą czynić starania, aby na stokach, obok regulaminów obiektów narciarskich, był przestrzegany dekalog narciarski opracowany przez FIS, który jest swoistym kodeksem drogowym na stokach. Policjanci nie tylko czuwają nad bezpieczeństwem narciarzy, ale również pomagają ratownikom GOPR w udzielaniu pierwszej pomocy.

Policyjne statystyki wskazują, że służba policyjnych patroli narciarskich jest skuteczna, bowiem od czasu ich działania ustały kradzieże sprzętu narciarskiego oraz włamania do samochodów, z których kradziony był sprzęt narciarski. Po wprowadzeniu patroli narciarskich tych zgłoszeń nie było wcale lub były znikome.

(KWP w Katowicach / mg)

 • Policyjne patrole narciarskie na stokach Podbeskidzia
 • Policyjne patrole narciarskie na stokach Podbeskidzia
 • Policyjne patrole narciarskie na stokach Podbeskidzia
 • Policyjne patrole narciarskie na stokach Podbeskidzia
 • Policyjne patrole narciarskie na stokach Podbeskidzia
 • Policyjne patrole narciarskie na stokach Podbeskidzia
 • Policyjne patrole narciarskie na stokach Podbeskidzia
 • Policyjne patrole narciarskie na stokach Podbeskidzia
 • Policyjne patrole narciarskie na stokach Podbeskidzia
 • Policyjne patrole narciarskie na stokach Podbeskidzia
 • Policyjne patrole narciarskie na stokach Podbeskidzia
 • Policyjne patrole narciarskie na stokach Podbeskidzia

Film Policyjne patrole narciarskie na stokach Podbeskidzia – „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”

Pobierz plik Policyjne patrole narciarskie na stokach Podbeskidzia – „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” (format mp4 - rozmiar 11.59 MB)

Powrót na górę strony