Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Ważne jest wczesne reagowanie i współpraca służb

Data publikacji 10.01.2019

Dzisiaj w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie zostało podpisane porozumienie instytucji państwowych województwa lubelskiego, którego celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia publicznego i szkodom społecznym, jakie powoduje obecność na nielegalnym rynku nowych narkotyków - środków zastrzeżonych i nowych substancji psychoaktywnych . Z ramienia Policji porozumienie podpisał insp. Robert Szewc Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie.

Porozumienie zawarte zostało  przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Prokuratora Okręgowego w Lublinie, Prokuratora Okręgowego w Zamościu oraz Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Lublinie.

Podpisany dokument zobowiązuje strony do podejmowania zdecydowanych działań w obszarach wczesnego i szybkiego reagowania, rozpoznawania sytuacji oraz pełnej wymiany informacji. Dokument określa ogólne obszary współpracy i koncentruje się na realizacji celu, jakim jest radykalne ograniczenie podaży nowych narkotyków. Doświadczenie, jakie wynika z obecnej współpracy instytucji państwowych dowodzi, iż w tej sprawie warto wymieniać się informacją i prowadzić działania zintegrowane.

Przypominamy dopalacze stanowią preparaty zawierające w swym składzie substancje psychoaktywne, które zagrażają życiu i zdrowiu. Powodują one w szybki i nieodwracalny sposób zmiany w organizmie człowieka, dlatego reagujmy, jeśli wiemy, że ktoś po nie sięga. Jeśli mamy wiedzę nt. osób oferujących do sprzedaży dopalacze przede wszystkim poinformujmy o tym Policję – uchronimy w ten sposób innych przed poważnym niebezpieczeństwem.

Producenci dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem a nie zdrowiem kupujących. Cały czas modyfikują skład chemiczny dopalaczy. Często mieszanki te okazują się śmiertelne dla organizmu. Sprzedaż dopalaczy odbywa się najczęściej za pośrednictwem Internetu i funkcjonujących tam sklepów. Policjanci prowadząc postępowania blokują takie strony, by kolejne osoby nie były narażane na utratę życia bądź ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Przestrzegamy wszystkich przed zażywaniem tych niebezpiecznych substancji. Reagujmy, jeśli w naszym towarzystwie ktoś zamierza zażyć te substancje i stanowczo odmawiajmy, gdy nas do tego namawia.

Zwracamy się także z apelem do rodziców i opiekunów by zwracali uwagę na zachowanie najbliższych, na środowisko, w jakim przebywają. Wystarczy naprawdę chwila, by doszło do tragedii, ale wystarczy też jedna mądra decyzja by zapobiec nieszczęściu.

Lubelscy policjanci w roku 2017 zabezpieczyli ponad 5 kg dopalaczy. W minionym blisko 30 kg . W 2017 r. na Lubelszczyźnie dopalaczami zatruło się 115 osób, z których jedno zatrucie okazało się śmiertelne. Natomiast w ubiegłym  roku w naszym województwie doszło do 184 zatruć, w wyniku ich zażycia zmarło 5 osób.

R.L.R.

Powrót na górę strony