Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Propozycje poprawy bezpieczeństwa na stadionach

Data publikacji 21.04.2006

Likwidacja anonimowości kibiców poprzez m.in. numerowanie siedzeń i identyfikatory, reagowanie na zakłócanie porządku np. wysyłanie imiennych ostrzeżeń, egzekwowanie od organizatorów imprezy zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie to niektóre propozycje zgłoszone przez Komendanta Głównego Policji Marka Bieńkowskiego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na stadionach.

Propozycje zgłoszone przez Komendanta Głównego Policji Marka Bieńkowskiego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na stadionach:

Likwidacja anonimowości kibiców poprzez:

• ponumerowanie krzesełek;
• kupowanie biletów tylko za okazaniem dokumentu tożsamości, wprowadzanie danych personalnych do biletu
• stosowanie identyfikatorów (np. kod kreskowy na karnecie lub bilecie zawierający imię nazwisko kibica, jego adres oraz numer miejsca zajmowanego na stadionie)
• wykorzystywanie systemu monitoringu na stadionie, z którego utrwalony obraz pozwalałby na procesową identyfikację
• rozbudowę bazy o kibicach karanych zakazem stadionowym i udostępnienie jej organizatorom imprez

W opinii Policji środek karny zakazu wstępu na imprezę masową powinien być obligatoryjnie połączony z obowiązkiem osobistego stawiennictwa we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ukaranego jednostce organizacyjnej Policji. Sąd w swoim orzeczeniu, powinien zawrzeć rodzaje imprez, w czasie trwania których skazany powinien stawiać się w jednostce Policji oraz zakres terytorialny obowiązywania środka, a w przypadku orzekania za czyny popełnione w związku z meczami piłki nożnej również nazwy klubów piłkarskich. Takie rozwiązanie pozwoli na lepszą egzekucję obowiązku stawiennictwa, odciąży Policję od wzywania osób, w stosunku do których orzeczono taką dolegliwość, wpłynie to również na zmniejszenie wydatków ponoszonych przez Policję na ten cel. Policja jest przygotowana do rejestracji stawiennictwa osób, na których będzie ciążyć taki obowiązek.

Jedną z przyczyn nieprzestrzegania zakazu wstępu na imprezę masową oraz niestosowania się do obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji jest brak przepisów pozwalających na wyciągnięcie konsekwencji karnych wobec osób nieprzestrzegających orzeczonego wobec nich zakazu lub obowiązku stawiennictwa.

Reakcja na nawet na drobne zakłócenie porządku:

• drobne naruszenie regulaminu – żółta kartka - klub wysyła ostrzeżenie imienne (takie działanie uświadamia kibicowi, że nie jest anonimowy) 
• kolejne drobne naruszenie regulaminu – czerwona kartka - klub odbiera karnet oraz informuje o tym opinię publiczną (np. na tablicy przed stadionem) oraz wszystkie kluby I i II ligowe; kibic nie może nabyć biletu lub karnetu na mecz I lub II ligi przez rok na terenie całego kraju
• naruszenie prawa:wykroczenie – sąd orzeka karę od kara od 2500 do 5000 tysięcy złotych z możliwością ewentualnej zamiany na 2 tygodnie aresztu lub roboty publiczne. Byłby to czas nieusprawiedliwiony w pracy (przy równoczesnym poinformowaniu pracodawcy) co stwarzałoby dodatkową groźbę utraty pracy
• naruszenie prawa: przestępstwo – stosowanie kar pozbawienia wolności bez zawieszenia - jedynie z możliwością zamiany na prace publiczne pod nadzorem

Zapewnienie przez organizatora imprezy warunków bezpieczeństwa:

• odpowiednia liczba przeszkolonych i licencjonowanych ochroniarzy (obecnie organizatorzy często zaniżają liczbę ochroniarzy)
• instalacja przy wejściach na stadion czytników kodów na biletach oraz karnetach sprzężonych z bazą osób wobec których orzeczono zakaz stadionowy
• monitoring dokumentujący zajścia na stadionie (obraz o określonych parametrach pozwalający na sporządzenie dokumentacji procesowej)
• sankcje finansowe dla organizatorów za braki w zabezpieczeniu, z ostateczną sankcją – zamknięciem stadionu (nie do przyjęcia jest argumentacja o braku pieniędzy – na życiu i zdrowiu uczestników imprezy nie wolno oszczędzać)

Powrót na górę strony