Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Większa aktywność BSW

Data publikacji 22.04.2006

Policjanci z Biura Spraw Wewnętrznych KGP zatrzymali policjanta, który grożąc świadkowi zmuszał go do zmiany zeznań w toczącej się przeciwko niemu sprawie dotyczącej przyjęcia korzyści majątkowej. To kolejnych przejaw rosnącej – jak pokazują liczby z pierwszego kwartału - aktywności BSW w eliminacji z policyjnych szeregów tych, którzy przeszli na "ciemną stronę".

Tylko przez trzy miesiące tego roku postawiono zarzuty 153 policjantom (podczas gdy w całym 2005 r. liczba ta wyniosła 444):

• Zarzuty popełnienia przestępstw korupcyjnych (art. 228, 229, 230 k.k.) postawiono 57 funkcjonariuszom
• Zarzuty nadużycia funkcji, niedopełnienia obowiązków służbowych (art. 231 k.k.) postawiono 78 funkcjonariuszom
• 
Zarzuty poświadczenia nieprawdy (art.271-273 k.k.) postawiono 32 funkcjonariuszom
• Zarzuty fałszerstw, oszustw, kradzieży (art. 270, 278-279, 280- 284, 286, 297-298, 306 k.k.) postawiono 48 funkcjonariuszom
• Zarzuty ujawnienia tajemnicy państwowej i służbowej (art. 265, 266 k.k.) przedstawiono 25 funkcjonariuszom
• Zarzuty udziału w grupie przestępczej (art. 258 k.k.) postawiono 5 funkcjonariuszom
• 46 funkcjonariuszom przedstawiono inne zarzuty, niż wymienione wyżej

Biuro Spraw Wewnętrznych, jako ważny element realizacji strategii antykorupcyjnej w Policji zostanie wzmocnione. Zgodnie z zapowiedziami komendanta głównego Policji Marka Bieńkowskiego w ciągu 2 - 3 lat liczba policjantów zatrudnionych w Biurze wzrośnie do 700 osób (w 2006 r. już o 150 etatów). w BSW pracować będą najlepsi. Rekrutacja prowadzona jest wśród doświadczonych policjantów pionów operacyjnych i dochodzeniowych.

Trwają także przygotowania do takich zmian legislacyjnych, które umożliwiłyby korzystanie z prowokacji i działanie pod przykryciem.


                                                                    *  *  *


Policjanci z Biura Spraw Wewnętrznych KGP Wydział w Gorzowie zatrzymali 21 kwietnia zielonogórskiego policjanta. Zatrzymany funkcjonariusz podejrzany jest o to, że pomimo zakazu kontaktowania się ze świadkiem, grożąc zmuszał go do zmiany zeznań w toczącej się przeciwko niemu sprawie dotyczącej przyjęcia korzyści majątkowej.

Zatrzymany funkcjonariusz w policji pracował od 1992 roku. Służył w Ogniwie Patrolowo Interwencyjnym. Na podstawie zarządzenia prokuratora okręgowego w Zielonej Górze został zatrzymany na 48 godzin do dyspozycji prokuratora.

Powrót na górę strony