Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyróżnienie dla Policji polskiej i czeskiej za współpracę

Data publikacji 14.01.2019

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - insp. Andrzej Łuczyszyn odebrał z rąk Pana Martina Půta Prezydenta Euroregionu Nysa (Marszałka Kraju Libereckiego) nagrodę za najlepszą transgraniczną współpracę. Swoje uznanie za współdziałanie policji czeskiej i polskiej wyraził także Pan Jaroslav Zámečník Burmistrz Miasta Liberec, który uczestniczył w spotkaniu.

Uczestnicy spotkania docenili trud i wkład partnerów w realizację projektu „Společnĕ pro bezpečnost – Razem dla bezpieczeństwa” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa. Szczególnie podziękowania przekazano pracownikom Komendy Wojewódzkiej Policji w Libercu i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu za wkład i zaangażowanie we wspólną realizację projektu. Ich profesjonalizm oraz skuteczność w realizacji wspólnych działań przyczynił się do wyróżnienia niniejszego projektu.

Partnerami mikroprojektu byli: Komenda Wojewódzka Policji w Libercu oraz Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – Partner Wiodący.

Celem projektu było:

  • podniesienie poziomu współpracy pomiędzy Policją polską i czeską,
  • podniesienia kompetencji funkcjonariuszy policji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i działań prewencyjnych,
  • poprawa sprawności i efektywności współdziałania policji obu krajów na rzecz mieszkańców oraz turystów pogranicza polsko - czeskiego.

W ramach współpracy odbyły się spotkania partnerów projektu, w trakcie których doprecyzowano wspólne procedury transgraniczne. Zorganizowano szkolenia dla funkcjonariuszy Policji z Czech i Polski ze zmieniających się przepisów prawa po obu stronach granicy oraz szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Pod koniec listopada 2017 r. w ramach współpracy odbyły się wspólne ćwiczenia transgraniczne, w trakcie których wykorzystywano wiedzę i umiejętności nabyte dzięki realizacji projektu.

Powrót na górę strony