Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Bezpieczeństwo garnizonu warmińsko-mazurskiego na wysokim poziomie

Data publikacji 16.01.2019

Jak co roku w styczniu policjanci podsumowują i analizują stan bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach. Jak wynika z raportu, stan bezpieczeństwa i wyniki pracy warmińsko - mazurskich policjantów są lepsze aniżeli te z ubiegłego roku. Podsumowanie 2018 roku omówił Inspektor Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. W gronie kierownictwa policji z regionu i wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wojewoda Artur Chojecki i Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Miron Sycz.

Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Miron Sycz, Z-ca Prokuratura Okręgowego w Olsztynie Aneta Molga uczestniczyli w odprawie rocznej garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Bezpieczeństwo w województwie warmińsko – mazurskim jest na wysokim poziomie. To dzięki codziennej pracy policjantów z garnizonu warmińsko – mazurskiego możemy czuć się bezpiecznie. Pracę policjantów w całym kraju pozytywnie ocenia 74% Polaków. Ponad 93% obywateli czuje się bezpiecznie w swojej okolicy. W tych działaniach policjanci nie byli sami. To również dzięki społeczeństwu i prawidłowej, odpowiedzialnej postawie obywateli zatrzymaliśmy sprawców drobnych kradzieży, kolizji czy też ciężkich przestępstw.

W środę (16.01.2019 r.) Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek w swoim wystąpieniu podczas odprawy podsumowującej ubiegły rok, omówił efekty pracy podległych mu policjantów. Warmińsko - mazurski garnizon policji liczy 19 komend miejskich i powiatowych, służbę w nim pełni 3498 funkcjonariuszy. W 2018 przyjęliśmy 128 policjantów. Na tą chwilę mamy jeszcze 123 miejsca w całym województwie.

 

 

W 2018 roku funkcjonariusze stwierdzili  na terenie woj. warmińsko - mazurskiego 20701 przestępstw.

Liczba przestępstw w poszczególnych kategoriach:

 

2015

2016

2017

2018

Uszczerbek na zdrowiu

769

725

634

528

Bójki i pobicia

369

326

291

215

Kradzieże cudzej rzeczy

4835

4214

3510

3094

Rozboje, kradzieże rozbójnicze, wymuszenia

364

264

245

154

Kradzieże z włamaniem

3735

2909

2740

2683

Kradzież samochodu i poprzez  włamanie

252

218

236

259

Uszkodzenie rzeczy

1898

1814

1522

1431

Tu należy wspomnieć, że w większości przedstawionych w formie tabelarycznej przestępstw odnotowaliśmy zwiększoną wykrywalność.

Omawiając kwestie kryminalne Komendant wspomniał o sukcesie jakim było rozwiązanie sprawy zabójstwa, do którego doszło 29 maja 2018 roku w Olsztynie. Ciało starszego mężczyzny znaleziono w pobliżu basenu miejskiego przy ul. Głowackiego. Przypomnijmy: w toku prowadzonych czynności ustalono, że sprawca oddał w kierunku pokrzywdzonego 2 strzały, w wyniku których pokrzywdzony zmarł. W sprawie wykonano szereg czynności procesowych i poza procesowych m.in. zabezpieczono ślady i dowody istotne dla ustalenia sprawcy i udowodnienia mu sprawstwa. Przesłuchano m. in. około 200 świadków, zabezpieczono i dokonano przeglądu wielu godzin zapisów monitoringów, przeprowadzano eksperymenty procesowe. W wyniku podjętych czynności wytypowano jako sprawcę zabójstwa młodego mężczyznę, którego zatrzymano 26 lipca 2018 roku. Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzut popełnienia zabójstwa z art. 148 § 1 KK. Wobec zatrzymanego mężczyzny Sąd Rejonowy w Olsztynie zastosował środek zapobiegawczy tj. tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy (sprawca nadal pozostaje w areszcie).

Komendant omówił także  stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

2015

2016

2017

2018

Prowadzenie poj. w stanie nietrzeźwości

2680

2579

2488

2567

Liczba zabitych

140

158

118

140

Liczba wypadków drogowych

1542

1630

1457

1273

Ranni w wypadkach drogowych

1878

2043

1736

1491

Liczba wypadków w zależności od rodzaju zdarzenia

1-najechanie na pieszego, 2-zderzenie poj. boczne, 3-najechanie na drzewo)

1-308

2-335

3-219

1-341

2-326

3-246

1-311

2-302

3-198

1-249

2-301

3-179

Wypadki z udziałem pieszych

320

353

317

260

Wypadki spowodowane przez nietrzeźwych

120

146

117

98

Insp. Tomasz Klimek omawiając wyniki pracy policjantów ruchu drogowego odniósł się do XXXI finału edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant Ruchu Drogowego 2018” , gdzie drużyna KWP w Olsztynie zajęła 8 miejsce. Wśród zawodników mł. asp. Cezary Piotrowski z KMP w Olsztynie zajął indywidualnie 3 miejsce.

„Będę odpowiedzialnym kierowcą” to program profilaktyczny zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego- Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, gdzie  promowaliśmy zasady bezpieczeństwa wśród szczególnej grupy - młodych przyszłych kierowców.

 

 

Pion Prewencji

Podczas prezentacji pionu prewencji Komendant Klimek odniósł się także do funkcjonowania programu „Dzielnicowy Bliżej Nas” oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która znakomicie spełnia swoją rolę:

Od początku funkcjonowania systemu KMZB tj. od 14 września 2016 roku liczba naniesionych zagrożeń na terenie garnizonu warmińsko – mazurskiego wynosi 34297 ( w tym prewencyjne - 14255, ruch drogowy - 20024).

Większość tych zgłoszeń dotyczyła przede wszystkim:

- spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym

- przekraczania dopuszczalnej prędkości

- nieprawidłowe parkowanie

Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wspólnie z przedstawicielami Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych przygotowali film dotyczący praktycznej obsługi Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dedykowany osobom głuchym.

Premiera miała miejsce podczas konferencji pn. „Rozwój kompetencji społecznych i organizacji działających na rzecz osób Głuchych”, która odbyła się 15.09.2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

W tym miejscu insp. Tomasz Klimek odniósł się do sukcesu policyjnych wodniaków z Warmii i Mazur. Nasi policjanci podczas "V Ogólnopolskich Zawodów Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym", które odbyły się w ubiegłym roku w  Giżycku zajęli czołowe lokaty. Drużynowo zajęliśmy II miejsce, natomiast sierż. szt. Paweł Pelikan z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku indywidualnie zajął II miejsce.

Także podczas XI  finału Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku 2018” nasi odnieśli sukcesy. Najlepszym Kierownikiem Rewiru dzielnicowych w kraju został  mł.asp. Daniel Romańczyk z KPP w Giżycku. Był też zwycięzcą dwóch konkurencji: „Analiza dokumentacji służbowej” i „Pierwsza pomoc medyczna”. Dzielnicowy asp. Krzysztof Kowalczyk z KPP w Ełku był najlepszym dzielnicowym w konkurencji „Test wiedzy ogólnopolicyjnej”.

W 2018 roku KWP w Olsztynie na inwestycje wydała 13 544 283,97 zł (13,5 mln) m.in. na:

KPP Bartoszyce – budowa nowej siedziby - wyłoniono wykonawcę, termin zakończenia budowy – IV kwartał 2019 r.;

KP Korsze – budowa nowej siedziby – prowadzone prace budowlane, termin realizacji zadania – III kwartał 2019 r. ;

PP Iłowo-Osada – budowa nowej siedziby – realizacja projektu prowadzona w formule dostosuj i wybuduj – termin zakończenia prac IV kwartał;

PP Małdyty – budowa nowej siedziby –  budynek oddany do użytku w 2018 r.;

PP Dubeninki – budowa nowej siedziby – zadanie zakończone w 2018 r., aktualnie prowadzona jest procedura oddania do użytku;

PP Kolno – adaptacja i przebudowa pomieszczeń – zadanie zakończone w 2018 r.;

Policyjna Izba Dziecka w Olsztynie –  modernizacja budynku – wykonano docieplenie elewacji, zadanie będzie kontynuowane

Na remonty wydano – 4 351 187,59 zł (4,3 mln) z czego:

KPP Mrągowo – wymiana instalacji centralnego ogrzewania;

KPP Lidzbark Warmiński – remont dachu;

KPP Giżycko – remont garaży

KPP Braniewo – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i ścian piwnicy;

KPP Olecko – przebudowa instalacji kanalizacyjnej;

KP Susz – remont elewacji i pomieszczeń służbowych;

KP Ryn – remont pomieszczeń służbowych;

KP Mikołajki – remont elewacji;

KWP Olsztyn –  remont pomieszczeń służbowych oraz ciągu komunikacyjnego piwnicy.

W 2019 roku planujemy wydać 33 317 000,00 zł (33,3 mln)  na:

KPP Bartoszyce – zakończenie budowy nowej siedziby – IV kwartał;

KP Korsze – zakończenie budowy nowej siedziby – III kwartał;

PP Iłowo-Osada – zakończenie budowy nowej siedziby – IV kwartał;

PP  Jeziorany – budowa nowej siedziby – zakończenie zadania – IV kwartał;

PP Pasym – budowa nowej siedziby – zakończenie zadania – IV kwartał;

PP Świętajno – budowa nowej siedziby – zakończenie zadania – IV kwartał;

PP Wielbark – budowa nowej siedziby – zakończenie zadania – IV kwartał;

PP Łukta – budowa nowej siedziby – zakończenie zadania – IV kwartał;

KWP Olsztyn –  rozpoczęcie budowy strzelnicy garnizonowe

KMP Elbląg – rozpoczęcie budowy siedziby jednostki

Na koniec odprawy głos zabrali zaproszeni goście:

Wojewoda Artur Chojecki, który pogratulował wyników, pochwalił narzędzie jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wojewoda powiedział, że policjanci cieszą się w społeczeństwie dużym zaufaniem i ceni współpracę z policji z samorządami wszystkich szczebli. Życzył wzrostu szacunku ze strony społeczeństwa oraz zwiększenia środków na bieżące potrzeby policji.

Wicemarszałek Miron Sycz również pogratulował wysokiego zaufania społecznego jakim cieszy się Polska Policja. Życzył policjantom aby "było im lepiej w każdym aspekcie". Zadeklarował także dalsze wspieranie finansowe oraz organizacyjne ze strony Urzędu Marszałkowskiego, życząc jednocześnie wytrwałości i zdrowia policjantom. Pochwalił także sposób zarządzania garnizonem warmińsko-mazurskim przez insp. Tomasza Klimka.

Z-ca Prokuratura Okręgowego w Olsztynie Aneta Molga wyraziła zadowolenie ze współpracy z policjantami, oceniając ją bardzo dobrze. Gratulowała osiągnięć  i wyników w pracy, co jej zdaniem przełożyło się na wzrost poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie.

Dodatkowo wyniki pracy całej polskiej Policji podsumował w zastępstwie Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Klimek. Komendant podziękował prokuraturze za dobrą współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w województwie warmińsko-mazurskim. Przekazał także wyrazy uznania za wykonaną pracę wszystkim policjantom.

 

 

W sposób szczególny Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podziękował policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku, która w ubiegłym roku wyróżniła się w obszarze działań podejmowanych z zakresu prewencji. Na stan giżyckiej jednostki przekazany został nowy oznakowany radiowóz Kia Ceed . Z kolei do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w nagrodę za najlepsze osiągnięcia pod kątem zwalczania przestępczości kryminalnej pojedzie nieoznakowany radiowóz  Hyundai I20. Dodatkowo Pan Wojewoda Warmińsko - Mazurski Artur Chojecki, podziękował policjantom z garnizonu warmińsko - mazurskiego za udział w działaniach sztabowych "Jurand 2018".

 

 

W kolejnych tygodniach stycznia i lutego we wszystkich jednostkach powiatowych/miejskich warmińsko-mazurskiej Policji zaplanowane zostały podobne odprawy z udziałem kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, na których szczegółowo podsumowana zostanie praca policjantów w poszczególnych powiatach.

(kw)

Powrót na górę strony