Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada Roczna podsumowująca 2018 rok w WSPol

Data publikacji 16.01.2019

Podczas Narady Rocznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Komendant-Rektor insp. dr Marek Fałdowski podsumował działalność Uczelni w minionym, 2018 roku.

16 stycznia 2019 r. w Auli im. Władysława Stasiaka odbyła się Roczna Narada podsumowująca najistotniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Oprócz Kierownictwa i Kadry naszej Uczelni w naradzie udział wzięli również zaproszeni goście: Pan Mateusz Szkaradziński reprezentujący Pana Artura Chojeckiego Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, ppłk Elżbieta Jankowska – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie, podinsp. Arkadiusz Napiórkowski – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie, bryg. mgr inż. Grzegorz Rybaczyk Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie reprezentujący jednocześnie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz mjr Marek Szymański – Naczelnik Wydziału Informacji i Organizacji Dydaktyki  reprezentujący Komendanta Centrum Szkolenia Straży w Kętrzynie.

Naradę zainaugurował Komendant-Rektor insp. dr Marek Fałdowski, który na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie Komendant-Rektor podsumował i ocenił działalność Uczelni w minionym roku, skupiając się w szczególności na obszarach takich jak: działalność dydaktyczna, zrealizowane przedsięwzięcia, publikacje, projekty naukowo-badawcze oraz inwestycje i remonty. W swoim przemówieniu przedstawił również priorytetowe przedsięwzięcia, jakie będą realizowane w 2019 roku. Kończąc swoją wypowiedź podziękował za dotychczasowy trud i zaangażowanie, jakie kadra i pracownicy Uczelni wkładają w codzienną pracę i służbę na rzecz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Kolejno głos zabrał przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pan Mateusz Szkaradziński, który w imieniu Pana Artura Chojeckiego – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego podkreślił, że jest dumny z faktu, że to właśnie na Warmii i Mazurach swoją siedzibę ma Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Ponadto podziękował za zaangażowanie Uczelni w przygotowywanie policjantów do pełnienia odpowiedzialnej roli w systemie bezpieczeństwa państwa.

Podczas narady odbyło się uroczyste pożegnanie Zastępcy Komendanta-Prorektora WSPol mł. insp. dra hab. Zbigniewa Mikołajczyka, który będzie pełnił dalszą służbę na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

(WSPol w Szczytnie/ mw)

  • Narada Roczna podsumowująca 2018 rok w WSPol
  • Narada Roczna podsumowująca 2018 rok w WSPol
  • Narada Roczna podsumowująca 2018 rok w WSPol
  • Narada Roczna podsumowująca 2018 rok w WSPol
  • Narada Roczna podsumowująca 2018 rok w WSPol
  • Narada Roczna podsumowująca 2018 rok w WSPol
  • Narada Roczna podsumowująca 2018 rok w WSPol
  • Narada Roczna podsumowująca 2018 rok w WSPol
  • Narada Roczna podsumowująca 2018 rok w WSPol
  • Narada Roczna podsumowująca 2018 rok w WSPol
Powrót na górę strony