Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Otwarcie Posterunku Policji w Siedliszczu

Data publikacji 21.01.2019

W Siedliszczu odbyło się uroczyste otwarcie odtworzonego Posterunku Policji. W wydarzeniu udział wziął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, który wręczył symboliczny klucz kierownikowi jednostki. W uroczystości oprócz kadry kierowniczej garnizonu lubelskiego, uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy gminy.

Na początku uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc przywitał zaproszonych gości i mieszkańców. Wśród uczestników tego wydarzenia znaleźli się m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, Pani Anna Pończyk reprezentująca Panią Beatę Mazurek posła na Sejm RP, Pan Zbigniew Szwed członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Burmistrz Siedliszcza Pan Hieronim Zonik oraz mieszkańcy gminy.

Klucz symbolizujący otwarcie jednostki do Posterunku Policji w Siedliszczu kierownikowi jednostki wręczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Następnie Zastępca Komendanta Głównego Policji wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie przekazał kluczyki do trzech nowych radiowozów marki Opel Astra.  Dwa pojazdy oznakowane i jeden nieoznakowany od dziś będą służyły funkcjonariuszom pełniącym służbę na tym posterunku.

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie budynku oraz nowych radiowozów przez policyjnych kapelanów oraz ks. kanonika Jacka Brogowskiego - proboszcza Parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Siedliszczu.

Odtworzenie Posterunku Policji w Siedliszczu, który podlega pod Komendę Miejską Policji w Chełmie, jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Decyzja o odtworzeniu posterunku w Siedliszczu podyktowana była wnioskami z przeprowadzonych konsultacji. Wcześniej funkcjonujący Posterunek Policji w Siedliszczu został zlikwidowany w grudniu 2012 roku. Po sygnałach płynących od władz samorządowych oraz lokalnej społeczności posterunek został przywrócony. Dzięki temu policja będzie bliżej ludzkich spraw, zaś mieszkańcy będą mogli liczyć na na stały kontakt z funkcjonariuszami.  Przełoży się to na szybką szybszą reakcję na zagrożenia i przypadki łamania prawa.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 34.79 MB)

Nowy posterunek w Siedliszczu mieści się przy ul. Leśnej 10. W parterowym, lecz przestronnym budynku służbę pełni łącznie 12 funkcjonariuszy na czele z kierownikiem posterunku. Budynek jest także przystosowany dla potrzeb niepełnosprawnych interesantów. Oprócz podjazdów i sanitariatów, zainstalowany wideodomofon posłuży interesantom do bezpośredniej łączności z oficerem dyżurnym KMP w Chełmie.

Inwestycja odtworzenia posterunku Policji w Siedliszczu ujęta została w „Programie modernizacji Policji”. Budowę posterunku wsparło także Miasto Siedliszcze, które przekazało środki pieniężne jak i nieruchomość pod jego budowę.

 „…Otwarcie Posterunku Policji w Siedliszczu to rozpoczęcie pewnego nowego etapu w życiu tego miasta. To miasto dostaje swoich policjantów i swój posterunek, po to, żeby to miejsce  było bardzo bezpieczne…” - powiedział w swoim wystąpieniu Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.  Słowa skierował także do policjantów Posterunku Policji w Siedliszczu: „…Ta służba przyniesie Wam wiele satysfakcji przede wszystkim dlatego, że będziecie służyć tym, którzy tu mieszkają. To Wy będziecie tworzyć obraz polskiej Policji, to Wy pracujecie na to, żeby ludzie w Polsce mówili, że Polska jest krajem bezpiecznym…”. Komendant w swoim wystąpieniu podziękował m.in. Burmistrzowi Siedliszcza, za to, że bez tego powiązania i zrozumienia pomiędzy władzą lokalną a Policją nigdy nie byłoby tak pięknego finału inwestycji, jaki mamy właśnie dzisiaj.  Komendant podkreślił też, że województwo lubelskie jest jednym z najbezpieczniejszych regionów w kraju, dlatego szczególne podziękowania skierował zarówno do Wojewody Lubelskiego oraz  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Głos zabrał także Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek: „…Otwieramy ten posterunek jako siódmy w województwie lubelskim, posterunek odtwarzany po latach, bo mamy przeświadczenie, że bez Policji na miejscu, bezpieczeństwa lokalnym społecznościom nie zapewnimy…”. To, że na Lubelszczyźnie czujemy się bezpiecznie, to zasługa wykwalifikowanych funkcjonariuszy oraz znakomitych dowódców - dodał Wojewoda Lubelski."...Nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie poczucie bezpieczeństwa jest istotnym dobrem z punktu widzenia obywateli. Policja jest dla nich i aby mogła wykonywać właściwie swoje zadania powinna być wśród mieszkańców dostępna każdego dnia.  Ten nowo wybudowany nowoczesny i funkcjonalny  budynek będzie służył nie tylko policjantom, ale przede wszystkim każdej osobie, która będzie potrzebowała pomocy..."-  to słowa Pani Beaty Mazurek - Wicemarszałek Sejmu RP zawarte w przesłanym liście.

Za okazaną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia, życzliwość i wsparcie finansowe tej inwestycji Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc podziękował Burmistrzowi Siedliszcza oraz Radzie Miasta: „…Tylko partnerstwo i wspólne działanie jest determinantem budowania lokalnego bezpieczeństwa. Jestem zatem przekonany że komfortowe warunki służby i obsługi interesantów spełnią oczekiwania społeczne w zakresie bezpieczeństwa. Podkreśli także, że Policja zawsze docenia zaangażowanie samorządów oraz wspieranie działań na rzecz zapewnienia ładu i porządku publicznego. Bez tej pomocy Policja nie mogłaby skutecznie wypełniać swoich ustawowych obowiązków…”

„…To co się dzisiaj staje, jest historią…Ten piękny obiekt wybudowany w bardzo szybkim czasie to zasługa Komendanta Wojewódzkiego oraz Miejskiego Policji, którzy starali się o to, by dzieło, które czynią było wykonane dobrze…” - powiedział Burmistrz Siedliszcza Pan Hieronim Zonik. Dodał także, że zadaniem lokalnych władz jest dbanie o mieszkańców i współpraca dla ich dobra. Efektem tego jest otwierany dziś Posterunek Policji w Siedliszczu.

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości otwarcia Posterunku Policji w Siedliszczu.

AK

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 30.06 MB)

Powrót na górę strony