Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne polsko-czeskie patrole narciarskie w ramach współpracy transgranicznej

Data publikacji 22.01.2019

W weekend na stoku narciarskim w Harrachovie pojawił się pierwszy w tym roku policyjny polsko-czeski patrol narciarski. Służbę pełnili policjant z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze i posterunku Policji w Harrachovie, w ramach trwającej od kilku lat współpracy transgranicznej. Policjanci z Czech zwrócili się o wsparcie i pomoc w służbie na stoku z uwagi na obecność wielu polskich wielbicieli białego szaleństwa. Policjanci we wspólnym patrolu realizowali przede wszystkim zadania prewencyjne.

W związku z trwającymi feriami zimowymi na stokach w Czechach pojawiło się wielu narciarzy i snowboardzistów z naszego kraju. Policjanci z Czech zwrócili się z prośbą o wsparcie i pomoc w służbie na stoku. Wspólne patrole są wynikiem wcześniej zawartego porozumienia o współpracy transgranicznej. 19 stycznia br. policjant z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze pełnił służbę w patrolu narciarskim na stoku w Harrachovie z policjantem z tamtejszego posterunku.

Wszystkie policyjne patrole narciarskie wykonują przede wszystkim zadania prewencyjne, w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Zwracają baczną uwagę na sprzęt, który bardzo często narciarze pozostawiają bez opieki, legitymują osoby podejrzanie zachowujące, zwracają uwagę na kulturę i takt na stoku oraz w kolejkach do wyciągu, a także pilnują, aby narciarze nie zjeżdżali z wyznaczonych tras i nartostrad.

Wspólne patrole prewencyjne polsko-czeskie realizują zadania głównie w weekendy w rejonach wzmożonego ruchu turystycznego, w okolicach targowisk i innych miejscach handlowych, a także w trakcie większych imprez sportowych zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej. Pojawiają się również na szlakach turystycznych Karkonoskiego Parku Narodowego, wszędzie gdzie możemy spotkać się ze zwiększonym ruchem turystycznym, zwłaszcza naszych południowych sąsiadów.

Wspólne patrole i współpraca pomiędzy Policją Polską i Czeską dotyczy przede wszystkim wzajemnego przekazywania informacji o przestępczości. Wszystkie te działania mają na celu poprawę w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie przygranicznym.

(KWP we Wrocławiu / kp)

 

Powrót na górę strony