Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze doświadczenia w służbie na ulicy

Dobiega końca kolejna tura praktyk młodych policjantów ze szkoły Policji w Słupsku. Adepci policyjnego rzemiosła zdobywali pierwsze doświadczenia w służbie na ulicach Trójmiasta, Gorzowa Wielkopolskiego, Koszalina, Ustki i Słupska.

Praktyki młodych policjantów odbywają się pod koniec szkolenia zawodowego podstawowego, które musi przejść każdy nowo wstępujący do służby funkcjonariusz. Słuchacze dysponują już wtedy niezbędną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami, które można zweryfikować podczas normalnej służby. Zajęcia praktyczne to pełnienie służby głównie w patrolach pieszych. Dowódcą każdego z takich patroli jest policjant z jednostki terenowej, który zna specyfikę terenu i w odpowiedni sposób potrafi ukierunkować działania młodych funkcjonariuszy.

Głównym zadaniem patroli jest reagowanie na wykroczenia najbardziej uciążliwe dla mieszkańców, takich jak na przykład spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie porządku publicznego, nieprawidłowe parkowanie czy żebractwo. Dzięki wspólnym patrolom Komisariaty Policji mogą wysłać w teren więcej patroli, widok większej liczby policjantów jest także pozytywnie odbierany przez mieszkańców.

Każda służba słuchaczy rozpoczyna się odprawą komisariacie, podczas której młodzi policjanci otrzymują swoje pierwsze zadania do realizacji podczas służby. Po jej zakończeniu spotykają się ponownie w sali odpraw by omówić podjęte interwencje i działania. Fachowa wiedza teoretyczna jest słuchaczom niezbędna, ale dopiero praktyka w terenie daje możliwość nauki czynności, które później podejmować będą w trakcie swoich codziennych służb.

Przebywający teraz na praktykach terenowych prawie 200 policjantów z Komend Wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Poznaniu, Radomiu, Szczecinie i Wrocławiu szkolenie zawodowe podstawowe zakończy 8 lutego, tego dnia złożą oni egzamin pisemny i po uzyskaniu oceny pozytywnej rozpoczną służbę w swoich jednostkach macierzystych.

Powrót na górę strony