Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne polsko-słowackie patrole ruchu drogowego

Data publikacji 23.01.2019

Na drogach powiatu bieszczadzkiego służbę pełnią międzynarodowe patrole ruchu drogowego z Ustrzyk Dolnych i słowackiej miejscowości Humenne. Policjanci z Polski i Słowacji wspólnie zadbają o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dzięki tej współpracy obywatele obu państw - szczególnie w rejonach przygranicznych, będą czuli się bezpieczniej.

W okresie ferii zimowych, kierowcy podróżujący drogami powiatu bieszczadzkiego mogą spotkać się z polsko-słowackim patrolem ruchu drogowego. Policjanci będą informować turystów między innymi o zmianach przepisów w zakresie ruchu drogowego po obu stronach granicy. W trakcie wspólnych służb, policjanci będą nie tylko reagować na wykroczenia w ruchu drogowym, ale przede wszystkim będą pomagać kierowcom w pokonywaniu barier językowych. Podejmowane przez nich czynności, takie jak kontrola drogowa, pomiar prędkości czy badanie stanu trzeźwości, będą wykonywane przez policjanta z tego kraju, na terenie którego odbywa się kontrola.

Wczoraj na terenie powiatu bieszczadzkiego nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego czuwał polsko-słowacki patrol. Wspólną służbę pełnił policjant z Ustrzyk Dolnych oraz funkcjonariusz z miejscowości Humenne. Współpraca odbywa się w ramach umowy między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Słowacką dotyczącej współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych. Funkcjonariusze ustrzyckiej komendy pełnią służbę również po stronie słowackiej.

Dzięki współpracy polsko-słowackiej bezpieczniej czują się obywatele obu państw - szczególnie w rejonach przygranicznych.

Powrót na górę strony