Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa kierownictwa małopolskiej Policji podsumowująca rok 2018

23 stycznia br. w auli Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbyła się narada roczna kadry kierowniczej małopolskiej Policji, podczas której podsumowana została praca policjantów naszego województwa w 2018 r. W naradzie uczestniczył Wojewoda Małopolski, pan Piotr Ćwik, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Krakowa, pan Bogdan Klimek, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sędzia pan Jacek Polański a także komendanci, naczelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz komendanci miejscy i powiatowi garnizonu małopolskiego.

Wszystkich zgromadzonych przywitał rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, prof. Jerzy Malec

Pan Rektor podkreślił, że jest zaszczycony goszczeniem w murach uczelni kierownictwa  jak i przedstawicieli małopolskiej Policji. Profesor podkreślił, że od lat na wielu płaszczyznach uczelnia ściśle współpracuje z krakowską jak i z małopolską Policją.

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski, pan Piotr Ćwik, który serdecznie podziękował policjantom za wszystkie działania na rzecz bezpieczeństwa przeprowadzone w 2018 r. Wojewoda podkreślił wysoki profesjonalizm wszelkich policyjnych przedsięwzięć i odniósł się do bardzo wysokiego poziomu zabezpieczenia zakończonego kilka dni temu Pucharu Świata w Skokach Narciarskich Zakopane 2019.

W dalszej kolejności Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta rozpoczął prezentację pracy małopolskich  policjantów w 2018 r. Komendant przedstawił i omówił wyniki poszczególnych pionów Policji.

Prezentacja rozpoczęła się  od przedstawienia obecnego stanu etatowego Małopolskiej Policji oraz kwestii  przyjęcia naboru nowych funkcjonariuszy. Generał wyraził zadowolenie, że w 2018 r. służbę w naszym województwie rozpoczęło aż 481 nowych funkcjonariuszy a w roku 2019, zaplanowano przyjęcie kolejnych kilkuset, którzy zasilą poszczególne jednostki Małopolski.

Następnie uwaga obecnych skupiła się na zaprezentowanej Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2018 r. Jak się okazuje, Małopolska jest na pierwszym miejscu w Polsce  pod względem  ilości zgłoszeń od obywateli, co wyraźnie świadczy o dużym społecznym zapotrzebowaniu na tego typu narzędzie komunikacji.

Kolejnym zagadnieniem był stan realizacji działań priorytetowych  w 2018 r. przyjętych przez małopolską Policję zgodnie z wytycznymi KGP.

W 2018 r. małopolscy policjanci zabezpieczali 661 imprez masowych w tym 303  o charakterze sportowym (120 z nich to mecze piłki nożnej, w tym  22 o podwyższonym ryzyku ). W ubiegłym roku dbaliśmy również o bezpieczeństwo uczestników 699 zgromadzeń.

Komendant Wojewódzki w Krakowie przypomniał zgromadzonym, że w ubiegłym roku małopolska Policja zabezpieczała także kilka bardzo poważnych imprez o znaczeniu międzynarodowym. Najważniejszym tego typu zdarzeniem była z pewnością Konferencja Klimatyczna COP24 którą na terenie naszego województwa zabezpieczało ponad 2500 policjantów. Nadinsp. Pobuta podziękował wszystkim zgromadzonym za zaangażowanie podległych policjantów w perfekcyjnie przeprowadzone zabezpieczenie. 

Ale praca małopolskich policjantów to także działania prewencyjne i szeroko rozumiana profilaktyka. Od lat policjanci prewencji  zaangażowani są w długofalowy program pn. Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa, certyfikując poszczególne szkoły naszego województwa. W ubiegłym roku funkcjonariusze w całym województwie organizowali spotkania edukacyjne zarówno z dziećmi i młodzieżą jak i seniorami jak choćby  „Bezpieczny Senior”, „Odblaskowa Szkoła”, „Bądź bezpieczny na drodze” itp.

Następnie Komendant Wojewódzki przeszedł do omówienia stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Według statystyk w 2018 r. doszło do 213 wypadków drogowych mniej niż w roku poprzednim (spadek o 5,9 %),  natomiast na przestrzeni 17 lat (1999 – 2018) spadek ten nastąpił o 38 %. Omówione zostały szczegółowo przyczyny wypadków spowodowanych zarówno przez kierujących jak i pieszych. Ważnym aspektem bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest niewątpliwie spadek na przestrzeni lat liczby wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących jak również spadek ilości ujawnionych nietrzeźwych kierujących pomimo zwiększonej ilości kontroli. Na takie  tendencje spadkowe bezsprzecznie ma wpływ  wzrost świadomości kierujących, jak również  wzmożone działania policjantów ruchu drogowego w postaci takich akcji  jak „Alkohol i narkotyki”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Pasy”, „Prędkość” itp.

Po części prewencyjnej Generał przeszedł do omówienia zagadnień pionu kryminalnego małopolskiej Policji. Osiągnięte wyniki potwierdzają utrzymującą się od kilku lat dobrą kondycję naszego garnizonu. W 2018 r. zostało wszczętych 54208 postępowań karnych. Tendencja wykrywalności od kilku lat jest wzrostowa i w ubr. kształtowała się na poziomie 79,7 %.  

Podczas narady omawiana była także skuteczność policyjnych poszukiwań osób zaginionych jak również skuteczność zwalczania przestępczości osób wywodzących się ze środowisk pseudokibiców.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przystąpił do omówienia realizacji budżetu małopolskiej Policji w 2018 r.

W ubiegłym roku kupiliśmy m.in. sprzęt oraz materiały uzbrojenia, techniki specjalnej czy sprzęt laboratoryjnyna łączną kwotę ponad 5,5 mln złotych. Małopolska Policja pozyskała 155 pojazdów z czego 76 zostało kupionych w ramach budżetu natomiast 79 uzyskaliśmy  w ramach pomocy samorządów lokalnych.

W ubiegłym roku zostały oddane do użytku obiekty Oddziału Prewencji Policji przy u. Łokietka w Krakowie jak również powstała nowa siedziba Komisariatu Policji w Żabnie.

W podsumowaniu Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przypomniał zgromadzonym sukcesy naszych policjantów w zawodach i turniejach ogólnopolskich uzyskane w 2018 roku.

Po zakończonej prezentacji głos zabrał wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie sędzia Jacek Polański, który podziękował za bardzo dobrą współpracę w działaniach skierowanych przeciwko przestępczości. 

Kolejnym a zarazem ostatnim prelegentem dzisiejszej  narady był  Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Krakowa, pan Bogdan Klimek, który w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa podziękował za bardzo dobrą współpracę pomiędzy władzami Krakowa a Policją.

Więcej informacji na http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/odprawa-kierownictwa-malopolskiej-policji-podsumowujaca-rok-2018

 

Powrót na górę strony