Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LUBUSKA POLICJA PODSUMOWAŁA 2018 ROK - JEST CORAZ BEZPIECZNIEJ

Data publikacji 29.01.2019

Policjanci z województwa lubuskiego podsumowali swoją służbę w 2018 roku. Aktywna praca policjantów całego regionu skutkowała skutecznością, co tym samym przełożyło się na wysoką ich ocenę. Sygnał dla Lubuszan jest wyraźny - mogą czuć się bezpiecznie i liczyć na swych stróżów prawa.

W poniedziałek /29 stycznia/ Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, nadinspektor Helena Michalak zrelacjonowała ubiegłoroczne działania osiągnięte przez policjantów regionu. W uroczystej odprawie wzięło udział kierownictwo Lubuskiej Policji, a także Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli innych służb mundurowych, organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, Kapelana Lubuskiej Policji czy władz samorządowych. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zrelacjonowali wyniki służb policjantów w obszarach, które nadzorują.

2018 rok był pracowity dla lubuskich policjantów. Przygotowanie i realizacja zabezpieczenia jednej z największych imprez masowych w Europie – Pol'And'Rock Festival, wymagało sporego zaangażowania sił policyjnych. Łącznie w działaniu brało udział ponad 1600 policjantów. Ale też liczne realizacje służb kryminalnych zwalczających zorganizowane grupy przestępcze, częste zaangażowanie wyspecjalizowanych policjantów z pododdziału antyterrorystycznego, codzienne starania o bezpieczeństwo w ruchu drogowym czy też setki działań profilaktyczno – prewencyjnych adresowanych do Lubuszan w różnym przedziale wiekowym. Dzięki determinacji, efektywności oraz profesjonalizmowi policjantów należy powiedzieć, że zadania przed nimi postawione zostały wykonane w pełni.

ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI KRYMINALNEJ

Uwagę społeczeństwa zawsze skupiają wydarzenia, które mają wpływ na ich bezpieczeństwo oraz jego poczucie. Stąd zawsze na podium kryteriów oceny pracy Policji, znajdują się zdarzenia zakwalifikowane jako przestępstwa. W tej materii lubuscy policjanci wykonali sporo pracy, aby mieszkańcy regionu mogli uczestniczyć w życiu społecznym bez obawy o zdrowie, życie czy mienie swoje i swoich najbliższych. Stąd bardzo wysoki wskaźnik wykrywalności przestępczości ogólnej sięgający 75 %, kiedy w 2017 roku wynosił on 74 %.

Niezwykle istotna jest również skuteczność eliminowania tych najbardziej uciążliwych społecznie zdarzeń zakwalifikowanych w grupie 7 podstawowych, tj. bójki i pobicia, rozboje czy wymuszenia rozbójnicze, kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże aut, uszkodzenie mienia czy uszkodzenie ciała. W tym obszarze Lubuska Policja wszczęła 6736 takich zdarzeń, czyli o 69 mniej niż w roku 2017, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności z 39,2% do 40,7%. Oceniający to w ujęciu pięcioletnim Lubuszanie, mają jeszcze bardziej wyraźne wskazanie jak wysoko krystalizuje się poziom bezpieczeństwa w naszym regionie. Bo jeszcze w 2011 roku lubuscy policjanci wszczynali 11 264 spraw o charakterze kryminalnym z 35,6 % wykrywalnością. Rachunek jest prosty - liczba takich przestępstw jest blisko o połowę mniejsza, a na dodatek ci którzy się na nie decydują częściej znajdują się w policyjnych rękach.

Dobrą dla Lubuszan informacją jest ta, że nie muszą już tak obawiać się o kradzież swojego auta. Dzięki aktywnym służbom lubuskich śledczych i policjantów kryminalnych w minionym roku skradziono mniej samochodów niż jeszcze w 2017 roku. Łącznie odnotowaliśmy 326 takich przypadków. A jeszcze w 2013 roku Lubuszanie stracili łącznie 512 pojazdów.

Dzięki intensywnej pracy policjantów zwalczających przestępczość narkotykową, na rynek nie trafiło zabezpieczonych odpowiednio wcześniej 170 kilogramów narkotyków. Istotne jest również to, że podczas wszystkich prowadzonych postępowań policjanci zabezpieczyli u podejrzanych mienie oscylujące w granicach 12 milionów złotych. To pokazuje, że Lubuszanie mogą czuć się bezpiecznie. Taką deklarację składa blisko 93 % społeczeństwa.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA LUBUSKICH DROGACH

Niezwykle istotnym zagadnieniem jest również bezpieczeństwo na drogach. Dzięki dużej aktywności i zaangażowaniu służb ruchu drogowego, na lubuskich drogach zginęło o 5 osób mniej niż przed rokiem! W 2018 roku doszło do 663 wypadków drogowych, w których życie straciło 79 osób (najmniej w Polsce), a 790 zostało rannych. Było to wynikiem blisko 40 tysięcy służb na lubuskich drogach tylko samych policjantów z ruchu drogowego.
A porównując to do roku 2016, w którym na lubuskich drogach życie straciło 113 osób, należy stwierdzić, że zginęły 34 osoby mniej!

Duża aktywność policjantów wynikała m.in. z kontroli zachowań kierowców oraz ich stanu trzeźwości. W 2018 roku lubuscy policjanci przeprowadzili blisko 600 tysięcy badań. I to tylko sama „drogówka”. Dzięki temu wyeliminowano z ruchu 2500 nietrzeźwych zmotoryzowanych. Liczba ta wyraźnie spada, bowiem w 2016 roku pijanych na lubuskich drogach było aż 3600! Dość powiedzieć, że w 2008 roku po lubuskich drogach jeździło ponad 9000 tysięcy nietrzeźwych.

Ale nie sposób nie wspomnieć o przywracanych posterunkach, które sprawiają, że społeczeństwo ponownie może korzystać z pomocy Policji bez potrzeby pokonywania wielu kilometrów. W 2019 roku Lubuska Policja planuje oddać do użytku Posterunek Policji w Bogdańcu, który wkrótce będzie służył mieszkańcom. Do dyspozycji lubuskich stróżów prawa trafiło 59 nowych pojazdów. Zaś w szeregi lubuskiej Policji wstąpiło 103 policjantów.

 

nadkomisarz Marcin Maludy

Rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Policjant składa meldunek policjantce stojąc w sali konferencyjnej.
 • Policjantka, a obok niej inny mężczyzna za stołem prezydialnym.
 • Policjanci siedzący za stołem prezydialnym.
 • Mężczyzna, a obok niego policjanci z kwiatami pozujący do zdjęcia.
 • Funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei wręcza policjantce okolicznościowy medal.
 • Funkcjonariusz Straży Granicznej z pamiątkowym medalem.
 • Kobieta siedząca na sali konferencyjnej, a w tle inne osoby.
 • Policjanci siedzący na sali konferencyjnej.
 • Policjantka przemawiająca z mównicy do mikrofonu.
 • Policjant przemawiający z mównicy do mikrofonu.
 • Monitor komputerowy, a w tle osoby siedzące na sali konferencyjnej.
 • Policjanci siedzący na sali konferencyjnej, a na środku stół konferencyjny a za nim stojące osoby.
 • Policjant siedzący na sali konferencyjnej, obok inne osoby.
 • Policjant siedzący wśród innych policjantów na sali konferencyjnej.
 • Policjant przemawiający z mównicy do mikrofonu.
Powrót na górę strony