Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Mój dzielnicowy” – rola funkcjonariusza działającego na rzecz społeczeństwa

Data publikacji 31.01.2019

Wczoraj we Wrocławiu odbyła się konferencja pod hasłem „Mój dzielnicowy” poświęcona służbie i roli dzielnicowego działającego na rzecz społeczeństwa. W konferencji wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - insp. Dariusz Wesołowski nadzorujący pion prewencji, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu – nadkom. Paweł Adamczak oraz ponad 300 dzielnicowych garnizonu dolnośląskiego.

W trakcie konferencji omówiona została Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zagadnienia dotyczące roli dzielnicowego w uspołecznieniu działań Policji, praktycznej strony służby dzielnicowego, rozwiązań organizacyjnych, priorytetów i zadań stawianych przed dzielnicowymi, a także wyników wybranych obszarów uzyskanych w ramach badań dzielnicowych.

Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów. Rozpoznają ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Diagnozują wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Inicjując i organizując niezbędne działania, angażują do tego zarówno instytucje publiczne, w tym samorządowe, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, jak i społeczności lokalne. Dzielnicowi to policjanci, do których można zwrócić się o pomoc w granicach kompetencji Policji lub przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa.

W 2016 roku Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podpisał zarządzenie, dzięki któremu dzielnicowi m. in. nie prowadzą już dochodzeń i spraw o wykroczenia, a spędzają więcej czasu na obchodzie swojego rejonu. Dzielnicowi miejscy nie realizują też nakazów doprowadzeń, a także w mniejszym zakresie uczestniczą w czynnościach na rzecz innych komórek organizacyjnych. Kolejną zmianą jest opracowywany przez każdego dzielnicowego plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego. Ten tworzony co pół roku harmonogram działań, jest konsultowany z mieszkańcami, dzięki czemu każdy z nas będzie miał wpływ na własne bezpieczeństwo.

Przypomnieć należy, że każdy dzielnicowy ma telefon, skrzynkę e-mailową, a dane kontaktowe do niego z łatwością znajdziemy w aplikacji "Moja Komenda". Na Dolnym Śląsku służbę pełni ponad 600 dzielnicowych.

Instytucja dzielnicowego oficjalnie pojawiła się już w 1926 roku, powołana 1 października rozkazem nr 330 ówczesnego Komendanta Głównego Policji Państwowej. W ślad za nią ukazał się rozkaz nr 331 KG PP, stanowiący niejako akt wykonawczy do niej, czyli instrukcję o dzielnicowych.

(KWP we Wrocławiu)

 

  • uczestnicy konferencji
  • uczestnicy konferencji
  • uczestnicy konferencji
  • uczestnicy konferencji
  • uczestnicy konferencji
  • uczestnicy konferencji
  • uczestnicy konferencji
  • uczestnicy konferencji
Powrót na górę strony