Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dolnośląscy policjanci podsumowali 2018 rok

Data publikacji 31.01.2019

Miniony rok, to kolejny okres spadku przestępczości na terenie województwa dolnośląskiego, w tym przestępstw szczególnie społecznie uciążliwych, m. in. włamań, kradzieży, rozbojów, czy pobić. To także mniej wypadków drogowych, zabitych i rannych. W ubiegłym roku codzienna, ciężka praca funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej Policji na rzecz bezpieczeństwa przyczyniła się zarówno do rozpracowania dużych grup przestępczych, jak i zatrzymania sprawców czynów karalnych mniejszej wagi.

Dolnośląska Policja podsumowała stan bezpieczeństwa na terenie województwa oraz pracę funkcjonariuszy i pracowników Policji na rzecz dalszego wzrostu jego poczucia. W odprawie rocznej, którą poprowadził Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, oprócz kadry kierowniczej jednostek garnizonu dolnośląskiego, związków zawodowych policjantów i pracowników dolnośląskiej Policji udział wzięli także Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński, Prokurator Regionalny we Wrocławiu Artur Rogowski, a także prokuratorzy okręgowi z Wrocławia, Świdnicy i Legnicy.

Podczas spotkania Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu podsumował działania dolnośląskiej Policji w 2018 roku. Zaprezentował wyniki osiągnięte w ubiegłym roku przez piony: prewencji, kryminalny i logistyczny. Nadinsp. Tomasz Trawiński podziękował funkcjonariuszom i pracownikom dolnośląskiej Policji za zaangażowanie i trud wniesiony w uzyskane w ubiegłym roku dobre efekty pracy. Podziękował też prokuratorom za współpracę rzeczową i kompetentną.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu na zakończenie swojego wystąpienia przedstawił też priorytety w zakresie działań dolnośląskiej Policji na 2019., w tym m.in. na rzecz dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach, dalszego ograniczania liczby przestępstw, w tym przestępstw szczególnie uciążliwych, popularyzacji służby dzielnicowego wśród społeczności lokalnej, czy też dalszej realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych

Za dobrą współpracę podziękowali również zaproszeni Wicewojewoda Dolnośląski, a także Prokurator Regionalny we Wrocławiu i Prokurator Okręgowy we Wrocławiu.

SPADEK PRZESTĘPCZOŚCI
W 2018 roku na terenie województwa dolnośląskiego odnotowano kolejny spadek przestępczości, w tym szczególnie przestępstw społecznie uciążliwych. To kolejne już w minionych latach ogółem blisko 5% mniej m.in. włamań, kradzieży, także kradzieży samochodów, przestępstw rozbójniczych, bójek i pobić, czy też mniej czynów w kategorii uszczerbek na zdrowiu.

W 2018 roku odnotowano w stosunku do roku 2017:

• Włamań – mniej o 2 %
• Kradzieży – mniej o blisko7%
• Kradzieży samochodów – mniej o ponad 14%
• Przestępstw rozbójniczych – mniej o blisko 19%
• Bójek i pobić – mniej o ponad 10%
• Uszczerbek na zdrowiu – mniej o blisko 5%

Analizując powyższe kategorie, to o blisko 1,5 tys. przestępstw mniej na Dolnym Śląsku.

WAŻNIEJSZE REALIZACJE
2018 rok, to okres, w którym dolnośląscy policjanci rozwiązali wiele poważnych i trudnych spraw. To m.in. działania, które doprowadziły do zlikwidowania na terenie powiatu ząbkowickiego magazynu narkotykowego. Policjanci przechwycili łącznie blisko 40 kg środków odurzających, których wartość detaliczną oszacowano na ponad 2,1 mln złotych. To także zatrzymanie członków grupy przestępczej zajmującej się przemytem oraz obrotem znacznymi ilościami środków narkotycznych. Zabezpieczono ponad 58 kg substancji zabronionych o wartości 1 mln złotych.

Zwalczając przestępczość narkotykową, dolnośląscy policjanci w 2018 r. ujawnili na terenie województwa łącznie 142 nielegalne plantacje konopi indyjskich, w tym 63 wewnątrz budynków i 79 na różnego rodzaju terenach. Zabezpieczono ponad 5,5 tys. krzewów, z których można było uzyskać ponad 121 kg narkotyku. Na terenie województwa dolnośląskiego zabezpieczono łącznie ponad 320 kg marihuany i jej pochodnych.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przerwali działalność zorganizowanej grupy przestępczej, o zasięgu krajowym, zajmującej się oszustwami przy pośrednictwie kredytowym, wyłudzeniami dotacji unijnych i praniem pieniędzy, poprzez zarządzanie kilkudziesięcioma spółkami grupy finansowej. Sprawcy m. in. na terenie kraju utworzyli 63 biura pośrednictwa kredytowego, gdzie dochodziło, wbrew woli klientów, do zaciągania zobowiązań finansowych z naruszeniem obowiązujących procedur. Pokrzywdzeni, często bez zdolności kredytowej z negatywną historią w BIK, poddawani byli przestępczym manipulacjom. W tej sprawie dolnośląscy policjanci przeprowadzili 30 realizacji na terenie 19 miast w Polsce, w efekcie których przedstawiono zarzuty 124 podejrzanym, 17 z nich zostało tymczasowo aresztowanych, zabezpieczono mienie podejrzanych (pojazdy, gotówka i nieruchomości) o łącznej wartości 12 mln złotych.

Dolnośląscy policjanci rozbili też zorganizowaną grupę przestępczą bezprawnie przejmującą nieruchomości, w ramach tworzonych firm o profilu „parafinansowym”, które udzielały lichwiarskich pożyczek pod zastaw. Funkcjonariusze zatrzymali 7 osób, z których 4 zostały tymczasowo aresztowane.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, na podstawie pracy operacyjnej i zgromadzonego materiału dowodowego, zatrzymali zaś w powiecie wałbrzyskim burmistrza jednej z gmin podejrzanego o korupcję urzędniczą. Zatrzymany wpadł na gorącym uczynku przyjęcia łapówki w kwocie 50 tys. złotych od jednego z przedsiębiorców w zamian za udzielenie pomocy w rozliczeniu inwestycji. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Zatrzymany został też dyrektor zagranicznej korporacji, podejrzany o korupcję menadżerską. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku przyjęcia łapówki w kwocie 20 tys. złotych od innego przedsiębiorcy w zamian za udzielanie zleceń transportu towarów. Ten zatrzymany także został tymczasowo aresztowany przez sąd na 3 miesiące.

Dolnośląscy policjanci zatrzymali również osoby podejrzane o handel ludźmi na terenie Wielkiej Brytanii. Zatrzymani byli poszukiwani na podstawie ENA. funkcjonariusze KWP we Wrocławiu przeprowadzili czynności na trenie miasta Bradford, w Wielkiej Brytanii, ustalając wszystkie osoby pokrzywdzone. Wynikiem tych czynności było zatrzymanie kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej. Wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty przestępstwa handlu ludźmi na terenie Wielkiej Brytanii w latach 2015-2016 poprzez zmuszanie obywateli polskich do pracy niewolniczej w warunkach uwłaczających godności ludzkiej i kierowanie gróźb karalnych wobec pokrzywdzonych. Sąd zastosował wobec zatrzymanych areszty tymczasowe.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, Dochodzeniowo-Śledczego i Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy współpracy z funkcjonariuszami Policji niemieckiej, przeprowadzili realizację sprawy operacyjnej ukierunkowanej na zwalczanie przestępczości samochodowej. Zatrzymano 3 osoby, podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, w skład której wchodzili m.in. obywatele Niemiec, Libanu i Słowacji. Grupa zajmowała się kradzieżą pojazdów luksusowych oraz rozbieraniem ich na części, a następnie dalszej ich sprzedaży do krajów bliskiego wschodu oraz Azji. Ponadto w tym samym czasie Policja niemiecka na terenie Niemiec zatrzymała także 3 osoby, wchodzące w skład powyższej grupy przestępczej. 5 osób łącznie zostało tymczasowo aresztowanych. Przechwycono też 3 kontenery (w portach na terenie Niemiec i Holandii) nadane przez sprawców z zawartością różnego rodzaju części samochodowych pochodzących z pojazdów utraconych na terenie Polski i UE. Zidentyfikowano części pochodzące z utraconych luksusowych pojazdów o wartości nie mniejszej niż 45 mln złotych.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP Wrocław rozpracowali grupę przestępczą działającą na terenie całej Polski, dokonującą oszustw na wielką skalę. Grupa nielegalnie weszła w posiadanie kilku baz danych klientów, jednych z największych w kraju internetowych serwisów wakacyjnych, następnie podszywając się pod te serwisy wprowadzała klientów w błąd i wyłudzała od nich wpłaty zaliczek za dokonane rezerwacje na pobyty wakacyjne. Wobec zatrzymanych osób, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Dzięki działaniom Policji, sprawcom udało się wyłudzić jedynie 100 tys. złotych z planowanych 4 mln złotych.

SŁUŻBA PREWENCYJNA
Policjanci pionu prewencji realizując służbę patrolową na terenie województwa dolnośląskiego dziennie przeprowadzają blisko 1,1 tys. służb patrolowych i obchodowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Średnio podczas jednej doby służby m. in.:

• ujawniają i zatrzymają 27 osób poszukiwanych
• zatrzymują na gorącym uczynku przestępstwa 45 podejrzanych
• zatrzymują 13 osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe
• ujawniają i zatrzymują 23 osoby kierujące pojazdem po spożyciu alkoholu
• ujawniają i zatrzymują 3 osoby kierujące pojazdem będąc pod wpływem środków odurzających

W 2018 r. dolnośląscy policjanci, w ramach współpracy międzynarodowej, przeprowadzili 153 wspólne patrole na obszarach przygranicznych z policjantami z Niemiec i Czech.

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
W 2018 roku dolnośląska Policja otrzymała ponad 34 tys. zgłoszeń od mieszkańców w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najczęściej zgłaszane obszary, którymi zajmowali się funkcjonariusze, to:

• Przekraczanie dozwolonej prędkości – 10018 zgłoszeń
• Nieprawidłowe parkowanie – 8387 zgłoszeń
• Spożywanie alkoholu – 5741 zgłoszeń
• Niewłaściwa infrastruktura drogowa – 1816 zgłoszeń
• Używanie środków odurzających – 1231 zgłoszeń
• Dzikie wysypisko śmieci – 1204 zgłoszenia
• Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 1130 zgłoszeń

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
W kwestii bezpieczeństwa na dolnośląskich drogach, należy zauważyć, że w minionym roku na terenie województwa odnotowano o blisko 2,5% mniej wypadków drogowych. O blisko 7,5% mniej osób zginęło w wypadkach, a także o blisko 4% mniej osób zostało rannych. Mniej o ponad 6% odnotowano także wypadków z udziałem pieszych, w których o ponad 25% zginęło mniej osób.

Dolnośląscy policjanci w 2018 r. zatrzymali blisko 2,9 tys. praw jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości na terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.

MODERNIZACJA
Rok 2018, to również remonty i budowa nowych obiektów Policji, a także zakup nowoczesnego sprzęt, który trafił do dolnośląskich funkcjonariuszy usprawniając ich pracę. W 2018 r. flotę dolnośląskiej Policji zasiliło łącznie 147 nowych pojazdów, wykorzystywanych przez poszczególne komórki organizacyjne, w tym głównie pion prewencji i ruchu drogowego oraz pion operacyjny. Wśród zakupionych radiowozów oznakowanych, 48 z nich, dedykowanych dla służb ruchu drogowego, zostało sfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Pozostałe  pojazdy zostały zakupione dzięki wykorzystaniu środków przeznaczonych w ramach Programu Modernizacji Policji oraz wsparciu środków samorządowych. Łączna wartość pojazdów zakupionych w 2018 r. dla dolnośląskiej Policji wynosi ponad 13 milionów złotych. Uzupełniają one nowoczesną flotę dolnośląskiej Policji i są znacznym wzmocnieniem w codziennej pracy funkcjonariuszy. Miniony rok to także podnoszenie standardów w jednostkach Policji. Remonty i budowa nowych obiektów realizowane są m.in. Pieszycach, Miękini, Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu, Sycowie, Kowarach, Złotoryi, czy Lwówku Ślaskim.

PROJEKTY UNIJNE W 2018 r.

  • • „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Wartość projektu ponad  1,8 mln zł.
  • • „Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji  w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko niemieckim” w ramach Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia. Wartość projektu blisko 2,2 mln zł.
  • • „Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy Policji polskiej i niemieckiej” w ramach Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia. Wartość projektu 63 tys. zł.

POLICJA ODDAJE KREW
Dolnośląscy policjanci pomagają też potrzebującym. Przekazują to, co najcenniejsze. W 2018 roku Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża imienia dr Felicji Witkowskiej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu obchodził 35 lat. Jubileusz klubu zbieg się z 60-leciem Honorowego Krwiodawstwa w Polskim Czerwonym Krzyżu. Podczas swojej całej działalności dla honorowych dawców z dolnośląskiej Policji zawsze i najważniejsze było ratowanie zdrowia i życia drugiego człowieka. W minionym roku prawie 800 dawców z klubu HDK przy KWP we Wrocławiu oddało blisko 350 litrów krwi, z czego prawie 275 litrów stanowiła krew pełna, blisko 60 litrów krwi, to separator płytkowy, a niecałe 15 litrów krwi, to osocze.

Krwiodawcy uczestniczyli w wielu akcjach, organizowanych zarówno w pomieszczeniach klubowych jak i w centrach krwiodawstwa. W czterech akcjach zorganizowanych w pomieszczeniach klubowych prawie 120 dawców oddało blisko 55 litrów krwi. W marcu ur. dawcy uczestniczyli w akcji pod hasłem „SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ”, natomiast w listopadzie w akcji z okazji 100 - lecia Niepodległości. Ponadto członkowie klubu uczestniczyli w akcjach na hasło „Ratunek” i na prośbę RCKiK, gdy w okresie letnim w stacjach zaczynało brakować krwi.

(KWP Wrocław / tb)

Film Dolnośląscy policjanci podsumowali 2018 rok

Pobierz plik Dolnośląscy policjanci podsumowali 2018 rok (format mp4 - rozmiar 63.15 MB)

Powrót na górę strony