Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego

Data publikacji 31.01.2019

30 stycznia br. w auli im. Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Z inicjatywy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wspólnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie została zorganizowana konferencja naukowa pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego. Przedsięwzięcie to zostało objęte honorowym patronatem przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego. Okazją do podjęcie rozważań naukowych nad funkcjonującym ponad dwa lata rozwiązaniem informatycznym była popularność aplikacji wśród użytkowników, która przejawia się m.in. liczbą naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. W dniu 24 stycznia br. zostało naniesione na Mapę zagrożeń milionowe zagrożenie, a liczba użytkowników przekroczyła 1,5 mln.

W konferencji udział wzięli zastępcy komendantów wojewódzkich/Stołecznego Policji właściwi w do spraw prewencyjnych, komendanci szkół policyjnych, koordynatorzy wojewódzcy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, kadra naukowa, studenci UKSW w Warszawie oraz uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół im. M. Konarskiego w Warszawie.

Wszystkich zgromadzonych przywitał rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński JM Rektor podkreślił, że jest zaszczycony goszczeniem w murach uczelni uczestników konferencji. Ksiądz profesor podkreślił, że od lat na wielu płaszczyznach uczelnia ściśle współpracuje z Komendą Główną Policji.

Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. W swoim wystąpieniu podkreślił, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa powstała po to aby policjanci mogli lepiej i skuteczniej komunikować się z obywatelami. Komendant Główny Policji wskazał, że mimo sukcesu jakim niewątpliwie jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w dalszym ciągu należy podejmować działania aby ją ulepszać i stale ją udoskonalać. Wyraził przekonanie, że ta konferencja przyczyni się również do jej rozwoju.

W dalszej kolejności Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski w swojej prezentacji nt. Wykorzystania urzędowych danych przestrzennych w nowoczesnym społeczeństwie na przykładzie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przedstawił zebranym możliwości wykorzystania dostępnych powszechnie danych przestrzennych będących w zasobach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii m.in. do działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Podsumowania działań związanych z tworzeniem Mapy zagrożeń dokonał Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński. Podkreślił role społeczeństwa w tworzeniu jak i obecnym funkcjonowaniu aplikacji. Ważnym jest, zdaniem Pana Ministra, aby aplikacja była dostosowywana do bieżących potrzeb ludzi w zakresie ich poczucia bezpieczeństwa. Korzystając z okazji Pan Minister poinformował zebranych, że z dniem 30 stycznia 2019 r. w związku z tragicznym wydarzeniem w tzw. Escape Roomie w Koszalinie została dodana na Mapę Zagrożeń nowa kategoria pn. Miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej, wykorzystując którą użytkownicy będą mieli możliwość sygnalizowania Policji o sytuacjach czy nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem tego rodzaju placówek. Pan Minister podkreślił, że bardzo ważnym jest że dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa podnosi się poziom bezpieczeństwa obywateli.

„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako fenomen komunikacyjny” to temat wystąpienia prof. dr hab. Jadwigi Stawnickiej oraz insp. dr hab. Iwony Klonowskiej. W swoim wystąpieniu prelegentki przedstawiły badania przeprowadzone w zakresie funkcjonowania KMZB na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Dokonały analizy omawianego rozwiązania w aspekcie psychologiczno-społecznym. Należy podkreślić, że prelegentki są jednoczenie współautorkami pierwszej publikacji nt. Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa pn. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. Aspekt społeczno-pedagogiczny”.

Kolejnym prelegent – ks. dr hab. Józef Kloch z UKSW w Warszawie wygłosił wykład nt. Telefonia komórkowa i Internet w służbie bezpieczeństwa publicznego, posiłkując się casusem Ushahidi, która to platforma była opracowana i wykorzystana w 2008 r. w Kenii. Rozważania na temat nowoczesnych środków komunikacji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego w swoim wystąpieniu pn. ”Big data i perspektywy wykorzystania w działaniach Policji” w dalszej części kontynuował dr Paweł Matuszewski z UKSW w Warszawie.

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiemu Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk w swoim wystąpieniu - „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzie kontaktu ze społeczeństwem według założeń koncepcji ruchomych przestrzeni” podkreślił potrzebę budowy przestrzeni pozytywnych w ramach systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa.

Przedstawiciele samorządu terytorialnego w osobach Wicestarosty Powiatu Garwolińskiego Pani Iwony Kurowskiej oraz Wicestarosty Powiatu Żyrardowskiego Pana Krzysztofa Dziwisza przedstawili działania lokalnych samorządów na rzecz eliminacji naniesionych na KMZB a następnie potwierdzonych przez Policję zagrożeń. Zarówno z terenu powiatu garwolińskiego jak i żyrardowskiego zostały przedstawione, w tym w postaci dokumentacji fotograficznej konkretne działania na rzecz eliminacji zagrożeń uprzednio wskazanych przez użytkowników Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podsumowując konferencję mł. insp. Robert Kumor Dyrektor Biura Prewencji KGP podkreślił istotną rolę świata nauki w działaniach na rzecz rozwoju Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dziękując przedstawicielom samorządu lokalnego wyraził nadzieję, że tak owocna, jak przypadku powiatów garwolińskiego i żyrardowskiego, współpraca pomiędzy Policją a samorządem lokalnym w zakresie eliminacji zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa również ma miejsce w pozostałych powiatach na terenie kraju.

(Biuro Prewencji KGP/ foto: Marek Krupa Gabinet KGP)

 

 • Konferencja pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • Konferencja pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • Konferencja pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • Konferencja pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • Konferencja pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • Konferencja pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • Konferencja pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • Konferencja pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • Konferencja pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • Konferencja pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • Konferencja pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • Konferencja pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • Konferencja pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • Konferencja pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • Konferencja pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • Konferencja pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • Konferencja pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego
Powrót na górę strony