Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ratownictwo lodowe przed feriami

Bezpieczna zabawa w okolicy zamarzniętych zbiorników wodnych była tematem wspólnego szkolenia grupy wykładowców Szkoły Policji w Słupsku i strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Doskonalenie zawodowe przygotowano przed rozpoczynającymi się wkrótce feriami zimowymi w województwie pomorskim.

O tym jak ważne jest szybkie udzielnie pomocy osobie, pod którą załamał się lód mówili w części teoretycznej przedstawiciele Pogotowia Ratunkowego i słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policjanci i strażacy omówili algorytmy ratownicze i scenariusze postępowania w zależności od stanu osoby ratowanej.

Kolejna część szkolenia została przeprowadzona na terenie miejskiego kompleksu leśnego i znajdujących się tam stawów. Przedstawiane na wykładach scenariusze można było zaobserwować w praktyce. Podczas ćwiczeń policjanci i strażacy wymieniali się także doświadczeniami z dotychczasowych wspólnych działań związanych z ratowaniem osób pod którymi załamała się tafla lodu.

Pokazom przyglądała się także licznie zgromadzona młodzież i dzieci ze słupskich szkół i przedszkoli.

Szczególnie w okresie ferii zimowych zwracajmy uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad, aby ten czas zabawy był przyjemny i bezpieczny.

• Jeśli to możliwe, zorganizujmy dzieciom zabawy na nadzorowanych lodowiskach i ślizgawkach. Będziemy wtedy pewni, że nasze pociechy mają zapewnioną fachową opiekę osób dorosłych.

• Jeśli dzieci mają się bawić na lodzie pokrywającym zbiornik wody, to powinni go wcześniej sprawdzić osoby dorosłe - lód musi mieć co najmniej 10 cm grubości i nie powinno być na nim przerębli. Także temperatura otoczenia musi być ujemna.

• Należy przestrzec dzieci, aby bez opieki dorosłych nie wchodziły na zamarznięte rzeki, sadzawki, stawy i jeziora. Także pokrywa lodowa przysypana śniegiem jest bardzo zdradliwa, ponieważ pod warstwą śniegu nie widać przerębli.

• Na lód powinny wchodzić co najmniej dwie osoby - mogą one przebywać w pewnej odległości od siebie, ale zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód, jeśli w pobliżu nikogo nie ma (dotyczy to także wędkarzy).

• Bawiąc się na lodzie nie należy trzymać rąk w kieszeniach - w razie wpadnięcia do wody łatwiej można się wydostać na powierzchnię.

• Jeśli usłyszymy trzeszczenie lodu, nie zatrzymujmy się, ale natychmiast zawróćmy w kierunku brzegu.

• Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów i przy brzegach, ponieważ zwykle w tych miejscach lód jest cieńszy. Należy też unikać miejsc zacienionych, gdzie przez pokrywę lodową widać płynącą wodę.

Co robić, jeśli pod kimś załamie się lód:

• W przypadku załamania lodu starajmy się zachować spokój i próbujmy wzywać pomocy. Najlepiej położyć się płasko na wodzie, rozłożyć szeroko ręce i starać się wpełznąć na lód. Starajmy się poruszać w kierunku brzegu leżąc cały czas na lodzie.

• Kiedy zauważymy osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierunku, ponieważ pod nami również może załamać się lód. Nie wolno też podchodzić do przerębla w postawie wyprostowanej, ponieważ zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się pod ratującym. Najlepiej próbować podczołgać się do tonącego.
• Jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalki lub grubą gałąź, spróbujmy podczołgać się na odległość rzutu i starajmy się podać poszkodowanemu drugi koniec.

• Jeśli sami nie mamy możliwości udzielić poszkodowanemu pomocy, natychmiast poinformujmy o wypadku najbliższą jednostkę policji lub straży pożarnej.

• Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła. Pamiętajmy, że nie wolno poszkodowanego polewać ciepłą wodą, ponieważ może to spowodować u niej szok termiczny.

• W miarę możliwości należy podać poszkodowanemu słodkie i ciepłe (ale nie gorące) płyny do picia. Osobę poszkodowaną powinien także obejrzeć lekarz.

Powrót na górę strony