Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inspektor Policji Państwowej Witalis Olszański patronem Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Data publikacji 06.02.2019

W roku 100. rocznicy utworzenia Polskiej Policji Państwowej uhonorowano inspektora Witalisa Olszańskiego odsłonięciem w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy tablicy pamiątkowej upamiętniającej jego postać. Od dzisiaj inspektor Witalis Olszański ustanowiony został naszym patronem.

Inspektor WITALIS OLSZAŃSKI, płk. rez. Wojska Polskiego, ur. 11 września 1885 roku w Żelechowie Wielkim, w powiecie Kamionka Stromiłowa, w województwie lwowskim. Po wybuchu I wojny światowej w dniu 1 sierpnia 1914 roku został wcielony do armii austro-węgierskiej. W trakcie I wojny światowej walczył początkowo na froncie rosyjskim, a później włoskim. Ze służby w armii austriackiej odszedł 30 października 1918 roku. W dniu 1 listopada 1918 roku zgłosił się jako ochotnik do obrony Lwowa i  uczestniczył w niej do zakończenia. Za odwagę i męstwo w walce o niepodległość insp. Witalis Olszański był wielokrotnie odznaczany. Dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Obrony Lwowa, a ponadto Krzyżem Odcinka I we Lwowie i Krzyżem „Orlęta”. Następnie co najmniej od dnia18 kwietnia 1921 roku służył w Policji Państwowej Lwów-miasto. Z dniem 15 sierpnia 1927 roku został przeniesiony do województwa pomorskiego, gdzie objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego PP w Toruniu. W tym czasie dokonał reorganizacji Policji Państwowej województwa pomorskiego. Po wybuchu II wojny światowej w dniu 12 września 1939 roku został wyznaczony przez Komendę Główną PP jako odpowiedzialny za organizację militaryzacji Policji Państwowej, koncentrującej się w województwach wołyńskim i tarnopolskim. Wypełniając do końca powierzone mu zadania między 18-19 września 1939 roku dostał się do niewoli radzieckiej w okolicach Tarnopola. Początkowo prawdopodobnie został umieszczony w obozie przejściowym w Szepietówce, a następnie jednym z pierwszych transportów dotarł do obozu w Ostaszkowie na jeziorze Selinger. Według wspomnień ocalałego jeńca Ostaszkowa, inspektor Witalis Olszański był obiektem szczególnego zainteresowania służb specjalnych NKWD. Policjant ten potwierdził, że w grudniu 1939 roku inspektor Witalis Olszański został wywieziony z obozu w Ostaszkowie w nieznanym kierunku. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Kampanii wrześniowej 1939.

Odsłonięcie tablicy pamięci inspektora Policji Państwowej Witalisa Olszańskiego zapoczątkowało uroczystą zbiórkę, na którą przybyli goście zaproszeni przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Pawła Spychałę. Wśród zaproszonych na tę uroczystość nie mogło zabraknąć Wojewody Kujawsko-Pomorskiego P. Mikołaja Bogdanowicza, Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji insp. dr hab. Iwony Klonowskiej, Dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji nadkom. Krzysztofa Musielaka, P. Marka Smoczyka Sekretarza Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ks. biskupa Jana Tyrawy Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej, P. Edyty Cisewskiej Naczelnika Delegatury w Bydgoszczy Instytutu Pamięci Narodowej. Na tę niecodzienną uroczystość przybyli także przedstawiciele służb i instytucji: wojska, straży pożarnej, straży granicznej, służby więziennej, inspektoratu transportu drogowego, służby zdrowia, placówek oświatowych, Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Bydgoszczy, Związków Zawodowych Policjantów oraz Pracowników Policji.

Poświęcenia tablicy pamięci insp. Witalisa Olszańskiego dokonał ks. biskup Jan Tyrawa Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej. Następnie pod tablicą delegacje złożyły okolicznościowe wieńce i wiązanki. Uwieńczeniem dzisiejszej uroczystości było podpisanie Aktu Odsłonięcia Tablicy Pamięci.

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów ustanowił „Krzyż Niepodległości”. Medal ten przyznawany jest osobom propagującym patriotyczne postawy i działalność społeczną. Dzisiejsza uroczystość stała się okazją do uhonorowania osób, które swoją postawą prezentują najwyższe wartości patriotyczne.

Krzyżem Niepodległości klasy I odznaczeni zostali:

  • insp. Paweł Spychała Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy
  • Ks. prałat Stanisław Kotowski kapelan kujawsko-pomorskiej Policji

Krzyżem Niepodległości klasy II odznaczeni zostali:

  • insp. Mirosław Elszkowski Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
  • mł.asp. Marcin Barczyński z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy
  • mł.asp. Piotr Bajlak z Komisariatu Policji Bydgoszcz Śródmieście

Ostatnią częścią dzisiejszych uroczystości było przedstawienie teatralne „Służba” przygotowane przez Amatorską Scenę Policyjną. Amatorska Scena Policyjna „Na Posterunku” została utworzona przez Biuro Komunikacji Społecznej KGP w 2017 roku. „Na Posterunku” bazuje na idei wspólnotowości, a sama działalność teatralna jest narzędziem jednoczenia i mobilizowania ludzi związanych z naszą formacją. W ramach jej działalności Biuro Komunikacji Społecznej KGP we współpracy z Biurem Historii i Tradycji Policji KGP przygotowało spektakl teatralno-muzyczny o charakterze patriotyczno-historycznym pt. „Służba”. Jego uroczysta premiera odbyła się 26 stycznia 2018 roku w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL mieszczącym się na terenie byłego Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie. Spektakl „Służba” to opowieść nie tylko o trudnych wyborach, służbie i odpowiedzialności za kraj oraz współobywateli, ale także o dziejach rodziny, w której wszyscy mężczyźni nosili mundur i byli z tego dumni. To podróż przez historię polskiej policji. Osoby, które brały udział w realizacji projektu otrzymały odznaki Przyjaciel Teatru. Wśród wyróżnionych znalazł się Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała.

Powrót na górę strony