Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szósty Charytatywny Bal Oficerski Policji

Data publikacji 17.02.2019

16 lutego br., w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się Szósty Charytatywny Bal Oficerski Policji pod patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser-Dudy i honorowym przewodnictwem małżonki Komendanta Głównego Policji Pani Małgorzaty Szymczyk. To powrót do tradycji 20-lecia międzywojennego, do charytatywnych bali oficerskich polskiej Policji. Głównym celem tego wydarzenia jest zebranie środków na wsparcie działalności Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Otwierając bal szef polskiej Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przywitał przybyłych gości i na początku podziękował Małżonce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agacie Kornhauser – Dudzie za to, że kolejny raz wsparła inicjatywę balu. Komendant podziękował Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzejowi Dudzie, Mateuszowi Morawieckiemu - Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu -  Markowi Kuchcińskiemu i Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Stanisławowi Karczewskiemu a także Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimowi Brudzińskiemu, Jarosławowi Zielińskiemu, Sekretarzowi Stanu w MSWiA oraz wszystkim osobom szczodrego serca za przekazanie darów na charytatywną zbiórkę.

Swoją obecnością zaszczycili: Paweł Szrot - Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wraz z małżonką, Grzegorz Piechowiak, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Policji, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonką.

Komendant Główny Policji szczególnie ciepło przywitał Panią Marię Czernek, wdowę po st. post. Janie Borkowskim, Policjancie Policji Państwowej II Rzeczypospolitej.

W swoim przemówieniu podziękował również gospodarzom miejsca, prof. dr hab. Marianowi Binek,  pierwszemu Zastępcy Rektora (Prorektora ds. Nauki) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wraz z małżonką oraz Kanclerzowi SGGW, dr Władysławowi Skarżyńskiemu i wyraził wdzięczność za życzliwość dla polskiej Policji.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk przywitał komendantów wojewódzkich i Stołecznego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendantów szkół Policji, dyrektorów biur Komendy Głównej Policji, zagranicznych oficerów łącznikowych akredytowanych w Polsce oraz oficerów łącznikowych polskiej Policji, a także Przewodniczących Związków Zawodowych Policjantów i Pracowników Cywilnych oraz przedstawicieli świata nauki, sportu, kultury oraz mediów. Podziękował Andrzejowi Rogoyskiemu, Prezesowi Polskiego Radia oraz Jackowi Kurskiemu Prezesowi Zarządu Telewizji Polskiej SA za objęcie patronatem medialnym tego, jak ważnego wydarzenia.

Komendant szczególnie gorąco powitał przedstawicieli Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, na czele z Panem generałem Władysławem Padło, Przewodniczącym Rady Fundacji oraz Panią Ireną Zając, Prezes Fundacji.

"Rok 2019 jest wyjątkowy i szczególny w historii naszej formacji, to Jubileusz 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Przez 100 lat, główny cel Policji nie zmienił się - funkcjonariusze troszczą się o ochronę bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, niejednokrotnie narażając swoje zdrowie i życie" - powiedział Jarosław Szymczyk. "Bal jest jednym z wielu przedsięwzięć, które zostały zaplanowane w ramach obchodów stulecia na terenie całego kraju. Organizując to wydarzenie nawiązujemy do tradycji naszych kolegów, funkcjonariuszy Policji Państwowej II Rzeczypospolitej. W dwudziestoleciu międzywojennym charytatywne bale były przykładem hojności środowiska policyjnego, przedstawicieli świata polityki, nauki oraz kultury i sztuki" - dodał i przypomniał, że: "(...) bal jest przede wszystkim przedsięwzięciem charytatywnym mającym na celu wsparcie najbardziej potrzebujących w naszym policyjnym środowisku – wdowy, wdowców i sieroty po naszych Koleżankach i Kolegach, którzy w trakcie realizacji zadań złożyli ofiarę największą dla społeczeństwa -  oddali swoje życie podczas służby".

Otwierając Szósty Charytatywny Bal Oficerski Policji Komendant Główny Policji zacytował słowa Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, które oddają sens i istotę tego przedsięwzięcia, którego odzwierciedlenie z pewnością znajdziemy w uśmiechu i radości podopiecznych Fundacji:  „Z dro­biazgów życiowych wy­kona­nych wiel­kim ser­cem pow­sta­je wiel­kość człowieka”.

Tradycyjnie bal rozpoczął się od poloneza tańczonego przez zaproszonych gości przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Policji z udziałem 4 par Ludowego Zespołu Artystycznego „PROMNI” im. Zofii Solarzowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

W pierwszej parze stanęli: Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z małżonką, a także zastępcy nadinsp. Andrzej Szymczyk wraz z małżonką oraz nadinsp. Dariusz Augustyniak wraz z małżonką. Kolejne pary to zaproszeni goście, a wśród nich komendanci, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji wraz z małżonkami, osobami towarzyszącymi.

Oficjalnie pierwszy policyjny bal odbył się 5 lutego 1929 roku w salach Filharmonii Warszawskiej. Jednak zabawy taneczne miały miejsce dużo wcześniej. W styczniu 1921 r. odbyła się w Głównej Szkole Policyjnej zabawa taneczna zorganizowana przez niższych funkcjonariuszy dla rodzin i zaproszonych gości. Oprócz tańców i integracji spotkanie miało na celu zbiórkę funduszy na plebiscyt na Górnym Śląsku. Kolejne zabawy karnawałowe miały miejsce w latach 1923, 1927 i 1928.

Organizacją balu w 1929 r., który odbył się 5 lutego, zajmował się komitet składający się z członkiń Rodziny Policyjnej pod przewodnictwem p. komendantowej Maleszewskiej. Bal odbył się w salach Filharmonii a honory gospodarza pełnił płk. Janusz Zygmunt Jagrym – Maleszewski - Komendant Główny P.P.  Protektorat nad balem objęły panie prezydentowa Mościcka oraz marszałkowa Piłsudska. Na Balu Korpusu Oficerów P.P. w 1929 r. bawili się: Marszałek Senatu, ambasador Francji, generałowie wojska, dowódca Straży Celnej oraz komisarz rządu na m. st. Warszawę. Pokaźny dochód z balu stał się zaczątkiem funduszu stowarzyszenia Rodzina Policyjna. I to do tego balu sięgają dziś organizatorzy już Szóstego Charytatywnego Balu Oficerskiego.

Szósty Bal Oficerski Policji uświetnił występ zespołu Pectus.

W trakcie balu Przewodniczący Rady FPWiSPP, generał Władysław Padło wraz z Prezes Fundacji, Ireną Zając zaprezentowali film przedstawiający sylwetki poległych policjantów oraz działalność fundacji za 2018 rok. Pamięć po poległych uczczono minutą ciszy.

Jednym z najważniejszych punktów była zbiórka pieniędzy, którą prowadzili Beata Chmielowska-Olech i Tomasz Wolny. Dochód ze zbiórki przeznaczono na rzecz fundacji. Wśród ofiarowanych przedmiotów znalazły się między innymi: czapki generalskie Polskiej Policji podarowane przez Komendanta Głównego Policji, książka pt: "Żyj zdrowo i aktywnie…” Anny Lewandowskiej z autografem oraz koszulka Roberta Lewandowskiego z autografem - podarowane przez Annę i Roberta Lewandowskich czy też sukienka polskiej tenisistki Agnieszki Radwańskiej.

Podczas zbiórki zebrano kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Jej celem jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby.

Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych Fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe, funduje stypendia i inną pomoc związaną z kształceniem i nauką, dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji wdów i sierot. Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wyjazdy te pełnią podwójną rolę: dzieci i wdowy nie tylko wypoczywają, ale mają też kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji, dzięki czemu wiedzą, że nie są same. Kolonie i obozy pełnią więc także rolę terapeutyczną. Obecnie Fundacja ma pod opieką ponad 230 rodzin.

(KGP / Gabinet KGP/ zdjęcia: Marek Krupa / mg)

 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
 • Szósty Charytatywny Bal Oficerski
Powrót na górę strony