Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Zabawa” petardami grozi kalectwem i zarzutami

Data publikacji 18.02.2019

Bezmyślna zabawa petardami zakończyła się poważnymi obrażeniami ręki u 17-letniego mieszkańca Krakowa. Dodatkowo tym nieodpowiedzialnym zachowaniem młody człowiek stworzył zagrożenie dla kolegów przebywających z nim w pokoju, za co grozi kara nawet do 3 lat więzienia.

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w walentynki br. Tego dnia, w jednym z pokoi w internacie znajdującym się w gm. Skała, 17-latek bawił się petardami. Wspólnie z nim w pomieszczeniu przebywało dwóch kolegów. Chłopak przy pomocy zapalniczki odpalił petardę, którą następnie próbował zgasić palcami. Gdy próba gaszenia okazała się nieskuteczna, chciał wyrzucić petardę przez okno dachowe, lecz w momencie otwierania okna nastąpił wybuch. 17-latek z poważnymi ranami ręki trafił do krakowskiego szpitala. Grozi mu amputacja dwóch palców.  Dodatkowo tym nieodpowiedzialnym zachowaniem stworzył zagrożenie dla kolegów  przebywających z nim w pokoju, za co grozi odpowiedzialność karna, wynikająca z art. 160 § 1 kk, który mówi o „narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje nawet do 3  lat więzienia. Funkcjonariusze ustalają w jaki sposób 17-latek wszedł w posiadanie materiałów pirotechnicznych. Chłopiec nadal przebywa w szpitalu.

Przypominamy także, że lokalne przepisy gminne często zabraniają odpalania środków pirotechnicznych w przestrzeni publicznej i tylko 31 grudnia i 1 stycznia można legalnie odpalać petardy.  Używanie fajerwerków w dni do tego nie wyznaczone może skończyć się mandatem nawet do 500 zł.

Pamiętajmy, że petardy i fajerwerki to materiały wybuchowe i musimy przestrzegać przy ich używaniu kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa:

- kupując fajerwerki lub petardy zwróćmy uwagę, czy posiadają one odpowiednie atesty;

- nie kupujmy fajerwerków od przypadkowych osób;

- sprawdźmy oznakowanie wyrobów pirotechnicznych (wyrób powinien posiadać co najmniej następujące oznaczenia: nazwę produktu, klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów  opakowaniu, instrukcję obsługi w języku polskim);

- do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych;

- najpierw przeczytajmy instrukcję obsługi, postępujmy ściśle z nią;

- nie manipulujmy przy fajerwerkach;

- oddalmy się co najmniej 10 m od odpalonego fajerwerku - wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważne uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;

- odpalając petardy należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku;

- materiałów pirotechnicznych używajmy tylko na dworze ładunki mogą odpalać tylko osoby dorosłe, które nie są pod wpływem alkoholu;

- po nieudanej próbie nigdy nie zapalajmy ich po raz drugi i nie wrzucajmy ich do ognia;

- pamiętajmy, że wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do mieszkania sąsiadów oraz spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób;

- huk petard niepokoi zwierzęta szczególnie psy - zadbajmy o to, aby czworonogi nie były narażone na odgłosy wybuchów;

- zabaw z fajerwerkami należy unikać w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi;

- używajmy fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują one zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru;

- pamiętajmy, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi grożą karą aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności.

Warto dodać, że sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Informujcie policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom - uchroni to najmłodszych, którzy często padają ich ofiarami.

(KWP w Krakowie)

Powrót na górę strony