Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odbyła się konferencja pod hasłem „Problematyka izolacji osób nietrzeźwych”

Data publikacji 25.02.2019

W ramach działań zmierzających do zapewnienia optymalnych warunków i właściwej opieki nad osobami izolowanymi z powodu nietrzeźwości, w dniu 20 lutego 2019r. na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się konferencja z przedstawicielami samorządów terytorialnych miast i gmin województwa dolnośląskiego oraz Komendantami komend miejskich i powiatowych garnizonu dolnośląskiego.

Podczas konferencji, której tematem była „Problematyka izolacji osób nietrzeźwych”, poddano pod dyskusję możliwość tworzenia izb wytrzeźwień oraz specjalistycznych placówek, w których tego typu osoby mogłyby zostać umieszczane.

Prelegentami omawianej problematyki byli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski, Naczelnik Wydziału Konwojowego KWP we Wrocławiu mł. insp. Wojciech Wach, specjalista Wydziału Konwojowego KWP we Wrocławiu podkom. Agnieszka Hawro oraz  Prezes Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrocławiu Pan Stanisław Grzegorski i Dyrektor Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy Pani Marzena Danielewicz.

(KWP we Wrocławiu / mw)

  • Odbyła się konferencja pod hasłem „Problematyka izolacji osób nietrzeźwych”
  • Odbyła się konferencja pod hasłem „Problematyka izolacji osób nietrzeźwych”
  • Odbyła się konferencja pod hasłem „Problematyka izolacji osób nietrzeźwych”
  • Odbyła się konferencja pod hasłem „Problematyka izolacji osób nietrzeźwych”
Powrót na górę strony