Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjna „Koperta życia”

Data publikacji 01.03.2019

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, wspólnie z przedstawicielami Fundacji Życie dla Zdrowia, promowali wśród seniorów „Kopertę życia”. Działania te zostały wzbogacone o warsztaty przygotowujące tę grupę do udzielania pomocy przedmedycznej. Przedsięwzięcie otwiera cykl spotkań z seniorami i osobami samotnymi na terenie całego naszego województwa.

Funkcjonariusze garnizonu kujawsko–pomorskiego w minionym roku aktywnie włączyli się w działania na rzecz seniorów. Policjanci z Wydziału Prewencji i z Wydziały Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy opracowali scenariusz i nakręcili materiał filmowy na temat oszustw dokonywanych metodą m.in. na wnuczka czy policjanta.Materiały te były wykorzystywane podczas spotkań z seniorami. Akcja ta nie była jedyną działalnością adresowaną do seniorów, bowiem ta wyjątkowo aktywna grupa społeczna nie zamyka się na inicjatywy i oczekuje nowych propozycji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób starszych i samotnych oraz mając na uwadze, że zagadnienie „bezpieczeństwo osób starszych” znajduje się pośród priorytetów wyznaczonych przez Policję na lata 2019 – 2020, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy podjęto decyzję o rozpoczęciu pilotażowych działań promujących "Kopertę życia".

"Koperta życia" to karta informacyjna, będąca wstępnym wywiadem lekarskim jaki jest przeprowadzany przy udzielaniu pomocy medycznej. Wkłada się ją do lodówki, gdyż znajduje się ona na wyposażeniu każdego gospodarstwa domowego. W skład takiej koperty wchodzi karta informacyjna, instrukcja jej wypełnienia oraz naklejka z nadrukiem „Koperta życia”, którą umieszczamy na lodówce. Karta zawiera m.in. dane właściciela, telefon kontaktowy do osób najbliższych, zażywane leki czy alergie. Informacje te są nieocenioną pomocą dla służb (Policji, Straży Pożarnej, Służby Zdrowia), które udzielają niezbędnej pomocy w nagłych przypadkach, a tym samym zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób starszych i samotnych. Koperta ma kojarzyć się wszystkim z tzw. dobrą praktyką.

Akcje propagujące "Kopertę życia", a organizowane przez inne instytucje, odbywały się już w niektórych miastach naszego województwa m.in. w Bydgoszczy.

Działania kujawsko–pomorskich policjantów mają zgoła odmienny charakter. Inicjatywa ta jest wzbogacona o warsztaty obejmujące następujące panele:

- alarmowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe);

- omówienie algorytmów postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia i życia;

- udzielanie pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem np. maski do RKO, AED;

- omówienie czym jest "Koperta życia" oraz celowości jej stosowania;

- omówienie wczesnych syndromów stanów nagłych oraz postępowania w przypadku ich wystąpienia.

Do pierwszego z tego cyklu spotkań doszło w minioną środę (27.02.19) w siedzibie Słonecznego Klubu Seniora w Bydgoszczy, gdzie wspólnie z Fundacją Życie dla Zdrowia, policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy spotkali się z seniorami. Funkcjonariusze przedstawili główne założenia "Koperty życia", a także przeprowadzili praktyczne zajęcia dotyczące rozpoznania stanów nagłych oraz udzielania pierwszej pomocy przy wykorzystaniu maseczki do RKO oraz defibrylatora zewnętrznego (AED). Seniorzy z pełnym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu, uznali tę inicjatywę za jak najbardziej trafną, stając się jednocześnie ambasadorami "Koperty życia". Każdy z uczestników otrzymał własną "Kopertę życia", maseczkę do RKO oraz skrypt rozpoznania i algorytmu postępowania w nagłych przypadkach.

Już wkrótce na terenie naszego województwa odbędą się kolejne tego typu spotkania.

Powrót na górę strony
Polska Policja