Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kamery trafiły na mundury radomskich policjantów

Data publikacji 01.03.2019

135 osobistych kamer nasobnych trafiło do policjantów z Radomia. Od 1 marca służbę na terenie Radomia pełnią wyposażeni w nie policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego. Kamery będą również wykorzystywane przez funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego. Komenda Miejska Policji w Radomiu jest pierwszą jednostką garnizonu mazowieckiego wyposażoną w urządzenia audio-wizualne. W następnej kolejności trafią do policjantów z Siedlec i Płocka.

Kamery będą zawieszone na mundurach funkcjonariuszy i będą rejestrować każdy szczegół podejmowanych przez nich interwencji. Urządzenie nagrywa nie tylko obraz, ale również dźwięk. Nie jest to jednak zwykła kamera, ponieważ policjant nie ma możliwości kasowania lub edytowania nagrania. Po zakończeniu służby kamera trafia do specjalnej stacji dokującej, która automatycznie archiwizuje zarejestrowane dane i ładuje kamery.

Głównym celem wprowadzenia osobistych kamer na mundurach policjantów jest transparentność działań Policji, ochrona obywateli oraz ochrona prawna samych funkcjonariuszy. Przypinane do mundurów miniaturowe kamery mają rozwiązać nie tylko problem w zakresie zastrzeżeń co do pracy policjantów, ale także bezpodstawnych oskarżeń kierowanych wobec funkcjonariuszy.

Istotnym do podkreślenia jest fakt, iż po ostatnich zmianach obowiązujących przepisów, policjanci mają uprawnienia do nagrania interwencji publicznych, jak również interwencji w miejscach innych niż publiczne. Możliwość taką daje Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z 14 grudnia 2018 roku, która zmieniła Ustawę o policji i pozwala mundurowym na nagrywanie interwencji, np. domowych.

Zapisy z kamer pozwolą rozstrzygać sporne sytuacje występujące podczas interwencji, będą również mogły zostać wykorzystane jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach.

Jak wynika z doświadczeń policjantów innych garnizonów, którzy używali już kamer nasobnych, obecność włączonej kamery nie tylko pozwala na uściślenie wielu szczegółów interwencji, ale często również studzi uliczną agresję oraz zwiększa bezpieczeństwo policjanta.

Zespół Prasowy KWP

Powrót na górę strony
Polska Policja