Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

System powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych

Data publikacji 25.04.2006

Bydgoszcz kolejnym miastem, w którym osoby głuchonieme mogą wezwać Policję przy pomocy wiadomości tekstowej SMS. Uruchomiono specjalny numer zgłoszeniowy SMS dla osób głuchoniemych w Bydgoszczy.

System powiadamiania SMS dla osób głuchoniemychJutro o godzinie 11.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy zostanie oficjalnie uruchomiony system powiadamiania SMS dla osób głuchoniemych i nie tylko. W otwarciu udział wezmą m. in. przedstawiciele operatora sieci Plus GSM oraz przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych w Bydgoszczy.

Prezentacja systemu rozpocznie się pokazem multimedialnym, którego kontynuacją będzie praktyczna prezentacja systemu.

Dla zapewnienia alternatywnej drogi komunikacji z osobami głuchoniemymi Komenda Wojewódzka Policji zakupiła sprzęt teleinformatyczny ze specjalnym numerem zgłoszeniowym SMS 0697052112, przeznaczony dla osób niezdolnych do przekazywania informacji głosowych. Wiadomości SMS odbierane są przez oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji, który w odpowiedzi na otrzymaną informację podejmuje stosowne działania.

Aby zapewnić niezawodność działania systemu i jak najkrótszy czas reakcji na przekazaną wiadomość SMS, system oparto na profesjonalnej usłudze centrum SMSC w sieci telefonii komórkowej Plus GSM a w KMP w Bydgoszczy zainstalowano specjalne oprogramowanie dedykowane do zarządzania nadsyłanymi wiadomościami. Pozwala ono na stworzenie bazy danych wszystkich osób głuchoniemych w celu łatwiejszej identyfikacji osób wysyłających zgłoszenie. Przychodzące wiadomości mogą być identyfikowane według numeru telefonu osoby wysyłającej, dzięki czemu istnieje możliwość podjęcia ewentualnych działań wobec osób wysyłających, na przykład, żartobliwe SMS-y.

P
o odebraniu wiadomości aplikacja automatycznie potwierdza przyjęcie zgłoszenia i odsyła odpowiednią wiadomość zwrotną. Ważnym elementem systemu jest właściwe sformułowanie treści wiadomości. Powinna ona zawierać dane personalne osoby zgłaszającej zdarzenie, miejsce zdarzenia ze szczegółami ułatwiającymi lokalizację oraz jego okoliczności, np. Jan Kowalski, BYD ul. Partyzantów, autobus 124, kieszonkowiec.

System umożliwia przyjmowanie wielu wiadomości SMS jednocześnie. Pojawienie się nowej wiadomości sygnalizowane jest w sposób graficzny na ekranach komputerów dyspozytorów oraz sygnałem dźwiękowym. Dodatkowo wiadomość może być przekierowana na telefon komórkowy oficera dyżurnego. Dzięki temu każda z wiadomości obsługiwana jest w maksymalnie krótkim czasie.

Z takiej możliwości przesłania informacji do Policji za pomocą wiadomości SMS mogą również korzystać inne osoby, które są świadkiem jakiegoś zdarzenia i nie chcą lub nie mogą z różnych powodów w danej chwili rozmawiać przez telefon albo obawiają się reakcji ze strony obserwowanych przestępców, czy np. jest świadkiem zachowań agresywnych ze strony współpasażerów w środkach komunikacji publicznej. Sytuacji takich może być wiele a napisanie wiadomości SMS do Policji zapewnia większą dyskrecję niż zgłoszenie w tradycyjny sposób.

System zgłoszeniowy SMS dla osób głuchoniemych stanowi naturalne rozszerzenie działań Plus GSM w zakresie realizacji systemów wspierających działanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Bazuje między innymi na doświadczeniach Plus GSM wyniesionych z realizacji projektu Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa dla WOPR, GOPR i TOPR oraz Komunalnego Systemu Bezpieczeństwa, wdrożonego w Sopocie.

Taki system działa już między innymi w Olsztynie, Szczecinie, Kaliszu, w woj. pomorskim.

Powrót na górę strony