Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wydłużony termin nadsyłania prac na konkurs plastyczno - fotograficzny "Stok nie jest dla bałwanów"

Data publikacji 04.03.2019

W odpowiedzi na liczne prośby telefoniczne, mailowe oraz listowne Komenda Główna Policji, jako organizator konkursu, podjęła decyzję o wydłużeniu i ustaleniu ostatecznego terminu nadsyłania prac konkursowych do dnia 8 marca 2019 roku. Jednocześnie z uwagi na znaczną ilość prac wpływających na konkurs, uprzejmie informujemy, że jego rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 15 marca br.

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie, gdyż już niecały miesiąc pozostał, by nadesłać prace na konkurs fotograficzno-plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pn. „Stok nie jest dla bałwanów”. Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA oraz Fundacja PZU.

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

kat. I - wiek: 5-10 lat (rysunek, fotografia),
kat. II - wiek: 11-16 lat (plakat, fotografia).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 8 marca 2019 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub pracy fotograficznej pozwalającej na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3 i przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez opiekuna prawnego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 marca br.

Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: wps.bprew@policja.gov.pl

(Biuro Prewencji KGP / mw)

 

Pliki do pobrania

  • 830.92 KB
    Karta zgłoszenia
  • 646.19 KB
    Regulamin konkursu
Powrót na górę strony