Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta studyjna przedstawicieli Państwowej Policji Łotwy w Polsce

Data publikacji 06.03.2019

W dniach 4-5 marca 2019 r. w ramach projektu „Zapobieganie wtórnej wiktymizacji poprzez rozwój narzędzi oceny indywidualnego ryzyka oraz wzmocnienie kompetencji/potencjału osób zaangażowanych w walkę z tym problemem” Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji gościło w Warszawie przedstawicieli Państwowej Policji Łotwy.

W trakcie wizyty goście mieli możliwość wymienić się doświadczeniami z policjantami z Komendy Głównej Policji, Komend Wojewódzkich / Komendy Stołecznej Policji oraz z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Przedstawiciele łotewskiej Policji zapoznani zostali z założeniami standaryzacji programów profilaktycznych w Policji, rolą i zadaniami dzielnicowego, w tym m.in. w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także z programami profilaktycznymi „poMOC, a nie przeMOC”, „Bezpieczne Świętokrzyskie” oraz „Sztuka wyboru”, wdrażanymi przez Komendy Wojewódzkie Policji w Białymstoku, Kielcach i Bydgoszczy. 

Ponadto partnerzy łotewscy spotkali się z przedstawicielami polskich organizacji pozarządowych. Spotkanie to poświęcone było zaprezentowaniu zadań i programów realizowanych  przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie.

Przedstawiciele Państwowej Policji Łotwy, odpowiedzialni za koordynację międzynarodowego projektu  „Zapobieganie wtórnej wiktymizacji poprzez rozwój narzędzi oceny indywidualnego ryzyka oraz wzmocnienie kompetencji/potencjału osób zaangażowanych w walkę z tym problemem” zaprezentowali uczestnikom spotkania rezultaty kończącego się w marcu br. projektu oraz przedstawili łotewskie rozwiązania i narzędzia mające na celu zmniejszenie zjawiska wtórnej wiktymizacji.

(Biuro Prewencji KGP)

  • Wizyta studyjna przedstawicieli Państwowej Policji Łotwy w Polsce w ramach międzynarodowego projektu dotyczącego zapobiegania wtórnej wiktymizacji
  • Wizyta studyjna przedstawicieli Państwowej Policji Łotwy w Polsce w ramach międzynarodowego projektu dotyczącego zapobiegania wtórnej wiktymizacji
  • Wizyta studyjna przedstawicieli Państwowej Policji Łotwy w Polsce w ramach międzynarodowego projektu dotyczącego zapobiegania wtórnej wiktymizacji
  • Wizyta studyjna przedstawicieli Państwowej Policji Łotwy w Polsce w ramach międzynarodowego projektu dotyczącego zapobiegania wtórnej wiktymizacji
  • Wizyta studyjna przedstawicieli Państwowej Policji Łotwy w Polsce w ramach międzynarodowego projektu dotyczącego zapobiegania wtórnej wiktymizacji
  • Wizyta studyjna przedstawicieli Państwowej Policji Łotwy w Polsce w ramach międzynarodowego projektu dotyczącego zapobiegania wtórnej wiktymizacji
  • Wizyta studyjna przedstawicieli Państwowej Policji Łotwy w Polsce w ramach międzynarodowego projektu dotyczącego zapobiegania wtórnej wiktymizacji
  • Wizyta studyjna przedstawicieli Państwowej Policji Łotwy w Polsce w ramach międzynarodowego projektu dotyczącego zapobiegania wtórnej wiktymizacji
Powrót na górę strony