Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożarowe ćwiczenia w Szkole Policji

Ćwiczenia pożarowe w słupskiej Szkole Policji. Gęsty dym pojawił się w jednym z akademików, w którym przebywają po zajęciach policjanci. Natychmiast przystąpiono do ewakuacji.

Dyżurny Szkoły zawiadomił Państwową Straż Pożarną, na miejsce skierowane zostały trzy wozy bojowe. Na szczęście były to tylko ćwiczenia.

Tego rodzaju akcje muszą być przeprowadzane systematycznie w budynkach, w których przebywa znaczna liczba osób. Słupska Szkoła Policji ma kilka budynków koszarowych, w których prowadzone są tego rodzaju działania. Ewakuacja z budynku kilkuset słuchaczy trwała kilka minut od ogłoszenia alarmu.

W akcji ratowniczej udział wzięli także obserwatorzy ze Straży Pożarnej, którzy oceniali poszczególne elementy działań. Dla strażaków, działania w Szkole Policji były także elementem prowadzonego doskonalenia zawodowego. Przy okazji działań sprawdzono także stan techniczny hydrantów znajdujących się na terenie Szkoły Policji.

Powrót na górę strony