Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Niewolnicy XXI wieku"

Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi – to najważniejszy cel zainaugurowanej przez Ambasadę Brytyjską wspólnie z fundacją La Strada, Policją, Strażą Graniczną i władzami samorządowymi kampanii PENTAMETER. Współpraca uczestników pozwoli m.in. lepiej identyfikować grupy przestępcze, a także pomagać kobietom, które stały się ofiarami handlu ludźmi lub są nim zagrożone.

Uczestnicy konferencji podkreślali znikomą społeczną wiedzę na temat tego problemu. Ich zdaniem w wyobrażeniu wielu Polaków to same kobiety są winne takim sytuacjom. Zgodzono się, że należy budować świadomość, że handel ludźmi jest znaczącym problemem społecznym godzącym w prawa człowieka.

Przypomniano, że ofiara handlu ludźmi boi się zawiadomić o wszystkim organy ścigania. Dzieje się tak z kilku powodów; po pierwsze osoby nielegalnie przebywają w danym państwie, nie znają języka, obawiają się sprawców, jak również prawnych konsekwencji swojego nielegalnego pobytu. Zniesienie granic w Unii Europejskiej usprawniło wymianę handlową, przemysł oraz swobodę przemieszczania się obywateli. Jest jednak i druga strona medalu: zorganizowane grupy przestępcze uznały, że uda się wykorzystać tę otwartość Unii Europejskiej dla realizacji m.in. takich celów jak handel ludźmi.

Według szacunków brytyjskiej Policji w samej Szkocji ponad 6.000 kobiet pochodzących ze wschodniej i centralnej Europy może pracować sex biznesie. Proces rekrutacji jest bezwzględny. Młode kobiety odpowiadają na zamieszczane w prasie anonse o poszukiwaniu ludzi do pracy w Wielkiej Brytanii i innych krajach. Zazwyczaj oferty te dotyczą pracy jako kelnerki, opiekunki do dziecka, czy pracy w handlu. Kobiety wyruszają w podroż nieświadome swego losu, aż do momentu, kiedy w obcym kraju przestępcy zabierają im paszporty, a później sprzedają do domów publicznych.

Uczestnicy zgodzili się, że najlepszą metodą zwalczania handlu ludźmi jest uświadamianie zagrożeń potencjalnym ofiarom, a także stworzenie takich warunków, w których kobiety które już stały się ofiarą będą widziały do kogo i gdzie zwrócić się o pomoc. Przedstawiciele organizacji biorących udział w akcji wielokrotnie podkreślali, że wystarczy przed wyjazdem za granicę wykonać kilka prostych czynności np. w ramach sprawdzenia oferenta by zminimalizować zagrożenie stania się ofiarą handlarzy ludźmi.

Powrót na górę strony