Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W szeregi dolnośląskiej Policji wstąpiło 47 nowo przyjętych funkcjonraiuszy

Data publikacji 14.03.2019

14 marca 2019 roku przed godziną 11.00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 47 nowych policjantów i policjantek przyjętych do służby. Szeregi dolnośląskiej Policji od początku roku zasiliło łącznie 61 funkcjonariuszy.

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi nowych funkcjonariuszy. 14 marca 2019 roku słowa roty ślubowania wypowiedziało 47 policjantów, w tym 12 policjantek. Uroczysta ceremonia rozpoczęła się przed godziną 11.00 w Domu Klubowym "Śnieżka", mieszczącym się przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od początku br. szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło łącznie 61 funkcjonariuszy. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego. Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, a także zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

(KWP we Wrocławiu / kr)

Powrót na górę strony