Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

V Ogólnopolskie zawody narciarskie dla funkcjonariuszy Policji

Data publikacji 14.03.2019

Na terenie Stacji Narciarskiej Czorsztyn – Ski w Kluszkowcach w dniach 14-15 marca br. rozegrane zostały V Ogólnopolskie Zawody Narciarskie dla funkcjonariuszy Policji, objęte patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji.

Policja jest instytucją nowoczesną, szybko reagującą na zmiany zachodzące w otoczeniu oraz potencjalne zagrożenia, przede wszystkim jest instytucją wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom Polaków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Jednym z istotnych obszarów działań prewencyjnych jest zapewnienie bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich. W obszarze tym prowadzona jest również współpraca międzynarodowa czego przykładem są polsko-włoskie patrole narciarskie w rejonie Trydentu-Górnej Adygi w okolicach miejscowości Moena oraz miejscowości Madonna di Campiglio. Potrzeba podejmowania działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na stokach dostrzegana jest nie tylko w rejonach tradycyjnie kojarzonych ze sportami zimowymi.

Z podejmowaniem działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich wiąże się potrzeba ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności „policjantów-narciarzy”. Stąd też inicjatywa corocznej weryfikacji ich umiejętności w duchu sportowej rywalizacji poprzez organizację Ogólnopolskich Zawodów Narciarskich dla Funkcjonariuszy Policji. W bieżącym roku jest to już piąta edycja. Zawody organizowane są przez Biuro Prewencji KGP we współpracy ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Zawody odbywają się na terenie Ośrodka Narciarskiego Czorsztyn – Ski w Kluszkowcach.

W uroczystym otwarciu zawodów, które przeprowadził p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prewencji KGP mł. insp. Piotr Kulesza udział wzięli: Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP kom. Piotr Lubaszko, przedstawiciele szkół Policji, Naczelnicy Wydziałów Prewencji komend wojewódzkich/ stołecznej Policji, dr Marek Palik Instruktor Wykładowca SITN PZN, koordynatorzy zajmujący się problematyką bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich.

W zawodach rywalizują policjanci z garnizonów: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, wielkopolskiego oraz lubelskiego. W ramach zawodów rozegrane zostaną trzy konkurencje:

 • Slalom Gigant;
 • „Spacer Narciarza” - polegający na pokonaniu na nartach wyznaczonej trasy z plecakowym zestawem ratunkowym oraz z akią dla pokrzywdzonego (w tej roli wykorzystany zostanie fantom) i przetransportowaniu go do miejsca docelowego;
 • Test Wiedzy - obejmujący problematykę organizacji i pełnienia służby patrolowej, w tym na zorganizowanych terenach narciarskich.

Podczas zawodów prowadzona była klasyfikacja indywidualna oraz drużynowa. Dla  zwycięzców poszczególnych konkurencji przewidziano puchary ufundowane przez Komendanta Głównego Policji. Zwycięzcy zawodów otrzymali również nagrody motywacyjne. Ponadto dla zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej przewidziane zostały również odznaki „Zwycięzcy konkursu wiedzy i sprawności zawodowej”.

W poszczególnych konkurencjach najlepsi okazali się:

 • Konkurencja nr 1 – SLALOM GIGANT

I miejsce

sierż. Damian Marek - KWP w Krakowie

II miejsce

st. sierż. Paweł Burdyl - KWP w Krakowie

III miejsce

podkom.  Paweł Cudek - KWP w Krakowie

 

 • Konkurencja nr 2 – SPACER NARCIARZA

I miejsce

KWP w Krakowie – drużyna nr 1

st. sierż. Paweł Burdyl
sierż. Damian Marek

II miejsce

KWP w Katowicach – drużyna nr 1

mł. asp. Piotr Płoskonka
st. sierż. Jakub Włoch

III miejsce

KWP w Krakowie – drużyna nr 2

podkom.  Paweł Cudek
sierż. szt. Artur Horecki

 

 • Konkurencja nr 3 – TEST WIEDZY

I miejsce

podkom. Paweł Cudek - KWP w Krakowie

II miejsce

mł. asp. Piotr Płoskonka - KWP w Katowicach

III miejsce

st. sierż. Jakub Włoch - KWP w Katowicach

Po dwudniowej zaciętej, aczkolwiek prowadzonej w duchu fair play rywalizacji, poznaliśmy laureatów V Ogólnopolskich Zawodów Narciarskich dla funkcjonariuszy Policji. Podczas zawodów prowadzona była klasyfikacja indywidualna oraz drużynowa. Dla zwycięzców poszczególnych konkurencji, jak i laureatów przewidziano puchary ufundowane przez Komendanta Głównego Policji. Zwycięzcy zawodów otrzymali również nagrody motywacyjne. Ponadto, dla zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej przewidziane zostały również odznaki „Zwycięzcy konkursu wiedzy i sprawności zawodowej”.

W uroczystym zakończeniu zawodów udział wzięli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Piotr Morajko, Dyrektor Biura Prewencji KGP mł. insp. Robert Kumor wraz ze swoim zastępcą mł. insp. Piotrem Kuleszą, członek zarządu SITN PZN Pan Maciej Kwiatkowski, członek  SITN PZN Pan dr Marek Palik oraz Naczelnik Podhalańskiej Grupy GOPR Pan Marek Ciaś. W uroczystości uczestniczył również „gospodarz terenu” - Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu mł. insp. Grzegorz Wyskiel. Uroczystość zakończenia zawodów poprowadził Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP kom. Piotr Lubaszko.

Najlepszymi w 2019 roku „policjantami narciarzami” okazali się:

 • Klasyfikacja indywidualna

I miejsce

podkom. Paweł Cudek - KWP w Krakowie

II miejsce

st. sierż. Jakub Włoch - KWP w Katowicach

III miejsce

mł. asp. Piotr Płoskonka - KWP w Katowicach

 • Klasyfikacja drużynowa

I miejsce

KWP w Katowicach – drużyna nr 1

mł. asp. Piotr Płoskonka
st. sierż. Jakub Włoch

II miejsce

KWP w Krakowie – drużyna nr 2

podkom. Paweł Cudek
sierż. szt. Artur Horecki

III miejsce

KWP w Krakowie – drużyna nr 1

st. sierż. Paweł Burdyl
sierż. Damian Marek

Współpraca w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich jest wzorem współpracy międzyinstytucjonalnej, stąd też uroczyste zakończenie zawodów było również okazją do przekazania pisemnych podziękowań Zastępcy Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasza Szymańskiego skierowanych do partnerów policyjnych działań na stokach tj. Pana Macieja Kwiatkowskiego, Pana dr Marka Palika oraz Pana Marka Ciaś. W tej formie wyróżniono także podinsp. Mariusza Skuchę – starszego wykładowcę Szkoły Policji w Katowicach, który corocznie, aktywnie uczestniczy w organizacji zawodów.

Wszystkim uczestnikom zawodów, a w szczególności ich zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

(Biuro Prewencji KGP / mw)

 • V Ogólnopolskie zawody narciarskie dla funkcjonariuszy Policji
 • V Ogólnopolskie zawody narciarskie dla funkcjonariuszy Policji
 • V Ogólnopolskie zawody narciarskie dla funkcjonariuszy Policji
 • V Ogólnopolskie zawody narciarskie dla funkcjonariuszy Policji
 • V Ogólnopolskie zawody narciarskie dla funkcjonariuszy Policji
 • SLALOM GIGANT

 • V Ogólnopolskie zawody narciarskie dla funkcjonariuszy Policji
 • SLALOM GIGANT
 • SLALOM GIGANT
 • SLALOM GIGANT
 • SLALOM GIGANT
 • SLALOM GIGANT
 • SLALOM GIGANT
 • SLALOM GIGANT
 • SLALOM GIGANT
 • SPACER NARCIARZA

 • SPACER NARCIARZA
 • SPACER NARCIARZA
 • SPACER NARCIARZA
 • SPACER NARCIARZA
 • SPACER NARCIARZA
 • SPACER NARCIARZA
 • SPACER NARCIARZA
 • SPACER NARCIARZA
 • TEST WIEDZY

 • TEST WIEDZY
 • test wiedzy
 • FINAŁ ZAWODÓW

 • Finał zawodów
 • Finał zawodów
 • Finał zawodów
 • Finał zawodów
 • Finał zawodów
 • wręczanie nagród
 • wręczanie nagród
 • wręczanie nagród
 • wręczanie nagród
 • wręczanie nagród
Powrót na górę strony