Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Moje Bezpieczne(?) Dziecko”. Rusza projekt "Cyberprzestrzeń-współczesne zagrożenia"

Data publikacji 14.03.2019

Dzisiaj w Auli im. aspiranta policji województwa śląskiego Jana Kali odbyła się konferencja, inaugurująca projekt profilaktyczny „Cyberprzestrzeń-współczesne zagrożenia”. Jest to kolejna odsłona kampanii śląskiej policji „Moje Bezpieczne(?) Dziecko”, stworzonej przez Wydział Prewencji katowickiej komendy wojewódzkiej przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis”. Dzisiejsze spotkanie było pierwszym z 5 planowanych w garnizonie śląskim, promujących akcję i jej nową odsłonę. Podczas konferencji policjanci i pracownicy "Metis" poprowadzili wykłady na temat cyberbezpieczeństwa najmłodszych. Wydarzenie poprzedził briefing prasowy.

Wydział Prewencji KWP w Katowicach, przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis”, od 2016 realizuje kampanię społeczną „Moje Bezpieczne(?) Dziecko”, kierowaną do nauczycieli i opiekunów prawnych, a następnie za ich pośrednictwem do dzieci. Jej zasadniczym celem jest ograniczenie najpoważniejszych zagrożeń dla najmłodszych ze strony osób dorosłych. W tym roku rozszerzono ją o kolejny obszar, jakim jest powszechna obecność cyberprzestrzeni w praktycznie każdej sferze życia i związane z nią zagrożenia dla dzieci w wieku szkolnym. Dotychczas podczas kampanii „Moje Bezpieczne(?) Dziecko” skupiono się na przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, handlu ludźmi oraz pornografią dziecięcą. W związku jednak z dużym zainteresowaniem środowiska oświatowego tą kampanią, w ramach współpracy z ROM-E Metis, zdecydowano o jej kontynuacji w tym roku i rozszerzeniu o kolejny obszar, jakim jest cyberprzestrzeń i związane z nią zagrożenia dla dzieci w wieku szkolnym.

Inauguracją przedsięwzięcia był dzisiejszy briefing prasowy, który odbył się w auli katowickiej komendy wojewódzkiej policji. Spotkanie z dziennikarzami poprowadzili przedstawiciele śląskiej policji: Naczelnik Wydziału do Walki. z Cyberprzestępczością, podinsp. Adam Nikolin, policjanci z Wydziału Prewencji - podinsp. Adam Strzebińczyk i sierż. sztab. Adam Basoń, a także Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" w Katowicach Aleksandra Kruszyńska oraz Wicekurator Oświaty w Katowicach Jacek Szczotka. Po spotkaniu z dziennikarzami odbyła się konferencja, w której udział wzięło około 200 uczestników. Wśród nich byli przedstawiciele oświaty oraz policyjni profilaktycy. Wykłady poprowadzili policjanci i pracownicy "Metis" w Katowicach. Wystąpienie na temat psychologicznych aspektów zagrożeń przeprowadziła Ewa Kustwan-Mróz - psycholog z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" w Katowicach. O zadaniach Policji w zakresie zapobiegania przestępczości z nienawiści w cyberprzestrzeni opowiedział mł. insp. Krzysztof Kazek - Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji do Spraw Ochrony Praw Człowieka, natomiast wykład na temat odpowiedzialności karnej w cyberprzestrzeni przeprowadził sierż. sztab. Adam Basoń z wydziału prewencji katowickiej komendy wojewódzkiej.

Projekt profilaktyczny „Cyberprzestrzeń-współczesne zagrożenia” jest skierowany do pracowników oświaty, a jego realizacja odbędzie się poprzez organizację cyklu konferencji szkoleniowych, których celem będzie podniesienie świadomości odbiorców związanej z tą problematyką. Kierowanie szkoleń dla tej grupy, pozwoli również za ich pośrednictwem na szerokie dotarcie do dzieci na terenie województwa śląskiego.

W ramach zaplanowanych działań przewidziano realizację pięciu konferencji na terenie Katowic, Częstochowy, Sosnowca, Raciborza oraz Bielska-Białej, przy współpracy z profilaktykami społecznymi garnizonu śląskiego i pedagogami ROM-E „Metis”.

 • Na zdjęciu logo kampanii czyli dziewczynka spoglądająca na tablet
 • Na zdjęciu uczestnicy konferencji siedzący za stołem konferencyjnym.
 • Na zdjęciu funkcjonariusze Policji odpowiadają na pytania dziennikarzy.
 • Na zdjęciu policjanci za stołem konferencyjnym i dziennikarze .
 • Na zdjęciu uczestnicy brifingu z dziennikarzami.
 • Na zdjęciu operator kamery utrwalający przebieg konferencji.
 • Na zdjęciu uczestnicy konferencji - policjanci odpowiadają na pytania dziennikarzy.
 • Na zdjęciu uczestnicy konferencji odpowiadają na pytania dziennikarzy.
 • Na zdjęciu uczestnicy konferencji reprezentujący Metis
 • Na zdjęciu widok auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 • Na zdjęciu uczestnicy konferencji - policjanci odpowiadają na pytania dziennikarzy.
 • Na zdjęciu policjant wygłaszający referat z mównicy.
 • Na zdjęciu uczestnicy konferencji siedzący i słuchający wykładu.
 • Na zdjęciu widoczni uczestnicy konferencji siedzący i słuchający wykładu.
 • Na zdjęciu uczestnicy konferencji siedzący w auli.
 • Na zdjęciu osoba w garniturze wygłasza referat.
 • Na zdjęciu mężczyzna w garniturze mówi do mikrofonu stojąc na mównicy.
 • Na zdjęciu uczestnicy konferencji w auli KWP Katowice.
 • Na zdjęciu uczestnicy konferencji słuchają wykładu.
 • Na zdjęciu prowadzący konferencję odpowiadają na pytania dziennikarzy.
Powrót na górę strony