Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

Data publikacji 14.03.2019

14 marca 2019 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego, w trakcie której ślubowanie złożyli nowo przyjęci policjanci. Wręczono także nagrody przyznane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie oraz pożegnano policjantów odchodzących na emeryturę.

W uroczystości wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, przedstawicielka Wicewojewody Łódzkiego Pani Dorota Gajewska, przedstawiciel Prezydent Miasta Łodzi Pan Marek Białkowski, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Pan Jarosław Olbrychowski, Komendanci Miejscy/Powiatowi, przedstawiciele NSZZ Policjantów i Pracowników Cywilnych Województwa Łódzkiego, kadra kierownicza garnizonu łódzkiego oraz rodziny nowo przyjętych policjantów.

14marca br. ślubowało 62 nowo przyjętych policjantów (7 kobiet i 55 mężczyzn), którzy rozpoczęli służbę w marcu tego roku. Było to pierwsze przyjęcie nowych mundurowych w 2019 roku. Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało m. in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską. Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs podstawowy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostki macierzystej i będą pełnić służbę na terenie swoich powiatów.

Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie funkcjonariuszy odchodzących ze służby na zasłużoną emeryturę, wśród nich były Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp.w stanie spoczynki Cezary Petrus, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu mł. insp. w stanie spoczynku Jerzy Olejniczak oraz Naczelnicy Wydziau Dochodzeniowo-Śledzcego KWP w Łodzi mł. insp. w stanie spoczynki Andrzej Rogowski i Wydziału do walki z Cyberprzestępczością mł. insp. w stanie spoczynku Tomasz Miłak.

Spotkanie to było również świetną okazją, by przypomnieć sukces łódzkiej drużyny kobiecej w X Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w piłce nożnej halowej im. podkom. Andrzeja Struja gdzie nasze koleżanki zajęły 3 miejsce.

Ważnym gościem uroczystości był 15-letni Łukasz. Był on świadkiem jak u niego w domu znajoma kobieta straciła przytomność. Gimnazjalista od razu zaalarmował pogotowie i rozpoczął resuscytację, dzięki czemu uratował jej życie. Wraz ze słowami uznania za swój bohaterski czyn otrzymał on od kierownictwa KWP w Łodzi drobne upominki.

Następnie zostały wręczone nagrody i wyróżnienia funkcjonariuszom za ich wzorową służbę i osiągnięte w niej wyniki. Komendant Wojewódzki Policji wyróżnił 48 funkcjonariuszy z naszego garnizonu.

Insp. Andrzej Łapiński pogratulował nagrodzonym, stawiając ich za wzór dla ślubujących dziś funkcjonariuszy.

Komendant wręczając nowym funkcjonariuszom legitymacje służbowe powitał ich w szeregach Policji i w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie Policji i jej rolę w społeczeństwie. Przypomniał o wiekowej historii naszej formacji, aktach bohaterstwa i poświęcenia dla Narodu Polskiego. Na zakończenie insp. Andrzej Łapiński zwrócił się do rodzin nowych funkcjonariuszy prosząc o wyrozumiałość i wsparcie swoich najbliższych w tej niełatwej służbie.

Przypomnijmy, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

Więcej informacji na temat procedury przyjęć:

http://lodzka.policja.gov.pl/el6/sluzb/dobor-do-sluzby-w-polic/811,Rekrutacja.html

 • Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów.
Powrót na górę strony