Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Symulatornia gotowa do działań

Data publikacji 14.03.2019

Centrum Szkolenia Policji to jedna z największych szkół policyjnych w kraju, której podstawową działalność stanowi realizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów. Jednostka dysponuje dobrze wyposażoną infrastrukturą dydaktyczną. W dniu 14 marca 2019 r. baza szkoleniowa CSP wzbogaciła się o kolejny nowoczesny obiekt – symulatornię do działań specjalnych.

Ceremonię otwarcia symulatorni zaszczycił swoją obecnością I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. W wydarzeniu wzięli również udział dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, goście reprezentujący jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Ochotniczej Straży Pożarnej i wojska, przedstawiciele duchowieństwa, pracowni architektonicznej, a także kierownictwo i kadra CSP. Przybyłych na uroczystość powitała Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół. Okolicznościowe przemówienie wygłosił także I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

W pierwszej części spotkania Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Marcin Szyndler przedstawił prezentację multimedialną zatytułowaną „Szkolenie minersko-pirotechniczne w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie”, w której przybliżył strukturę oraz działalność dydaktyczną szkoły. Szczególną uwagę poświęcił zadaniom oraz kursom specjalistycznym realizowanym przez Zakład Szkoleń Specjalnych, podkreślając, że Zespół Minersko-Pirotechniczny jest jedyną w kraju komórką, która prowadzi szkolenia w tej dziedzinie. Goście zapoznali się również ze środkami dydaktycznymi stosowanymi w realizacji kursów minersko-pirotechnicznych, a także obejrzeli wykorzystywane do tego celu obiekty, umiejscowione zarówno w obrębie szkoły, jak i na terenach należących do podmiotów zewnętrznych współpracujących z CSP.

Ostatnią część prezentacji, poświęconą nowo otwieranej symulatorni, omówiła Zastępca Komendanta ds. Logistycznych insp. Anna Gołąbek, która przedstawiła charakterystykę tego obiektu, jego przeznaczenie oraz możliwości wykorzystania podczas zajęć ze słuchaczami kursów realizowanych w Centrum Szkolenia Policji. Poinformowała też, że zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa obiektu do działań specjalnych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie” realizowane było w latach 2017–2018. Wartość inwestycji wyniosła 365.690,02 zł., a środki na jej realizację zostały zapewnione z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020.

W drugiej części uroczystości I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak przekazał na ręce Komendanta Centrum Szkolenia Policji symboliczny klucz do nowego obiektu. Po tej ceremonii rozpoczął się dynamiczny pokaz z wykorzystaniem symulatorni, przeprowadzony przez funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP. Na zakończenie goście wzięli udział w prezentacji samodziałowego urządzenia wybuchowego oraz sprzętu pozostającego na wyposażeniu Centralnego Biura Śledczego Policji i Centrum Szkolenia Policji.

Warto przypomnieć, że Centrum Szkolenia Policji przygotowuje funkcjonariuszy do profesjonalnego wykonywania zadań w poszczególnych rodzajach służb policyjnych. Do tego celu niezbędne jest posiadanie dobrze wyposażonej bazy szkoleniowej, a w szczególności odpowiednio przygotowanych obiektów, w których adepci sztuki policyjnej mogą doskonalić swoje umiejętności. Nowo otwarta symulatornia jest właśnie takim obiektem, przeznaczonym przede wszystkim do prowadzenia w Centrum Szkolenia Policji zajęć dydaktycznych z obszaru działań minersko-pirotechnicznych oraz techniki kryminalistycznej, w szczególności obejmujących detonację ładunków i urządzeń wybuchowych wewnątrz pomieszczeń, a następnie prowadzenie oględzin miejsca wybuchu.

Wśród najistotniejszych cech obiektu warto wymienić m.in. dostęp do jego wnętrza z kilku stron oraz umiejscowienie budynku w konkretnym kontekście topograficznym. Walory te umożliwiają wykorzystanie go do szeregu symulacji obejmujących oględziny miejsc zdarzeń o charakterze kryminalnym, a także ćwiczeń związanych z zabezpieczaniem miejsca zdarzenia do chwili oględzin.

(CSP w Legionowie / foto: Jacek Herok BKS KGP/ mw)

 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
 • Otwarcie symulatorni w CSP w Legionowie
Powrót na górę strony