Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Termomodernizacja budynków i samochody hybrydowe z myślą o środowisku

Data publikacji 15.03.2019

Komenda Stołeczna Policji w trosce o ochronę środowiska realizuje zadania związane z termomodernizacją obiektów, a także zakupem pojazdów z napędem hybrydowym. W tym roku zostanie zakończona inwestycja termomodernizacji budynków wydziału transportu przy ul. Jagiellońskiej i ul. Karolkowej. W ubiegłym roku do jednostek garnizonu stołecznego trafiło 47 samochodów osobowych z napędem hybrydowym. Pieniądze na powyższe zadania pochodzą m.in. z Programu Modernizacji Policji.

Ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, ograniczenie zużycia nieodnawialnych zasobów surowcowych oraz energii, to podstawowe problemy, których rozwiązywanie ma na celu zapewnienie lepszej jakości życia obecnym i następnym pokoleniom. Troska o środowisko nieobca jest również kierownictwu Komendy Stołecznej Policji, dlatego w ramach Programu Modernizacji Policji od kilku lat są realizowane zadania inwestycyjne polegające na termomodernizacji wybranych obiektów. Jest to zadanie, które obejmuje projekt, wykonanie termomodernizacji wraz z przebudową i modernizacją.  

Obecnie realizowane inwestycje dotyczą obiektów wydziału transportu przy ul. Jagiellońskiej i obejmują budynek stacji obsługi pojazdów wraz z częścią biurową (mała i duża hala) oraz budynek warsztatowo-biurowy zlokalizowany przy ul. Karolkowej.

Inwestycja, której wartość wynosi prawie 20 milionów złotych, jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach projektu pn. „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej Komendy Stołecznej Policji”. Dofinansowanie, jakie z tego tytułu otrzymała Komenda Stołeczna Policji, wynosi ponad 10 milionów złotych.

Budynki, po wykonaniu modernizacji i przebudowy, będą dostosowane do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz techniczno - budowlanych i sanitarnych. Znalazły się w nich pomieszczenia techniczne, pomocnicze i socjalne.

Termomodernizacji budynków pozwoli uzyskać efekt ekologiczny w zakresie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w skali roku.

Komenda Stołeczna Policji, w trosce o środowisko, w 2018 roku za kwotę ponad 4.300.000 złotych zakupiła 47 samochodów osobowych z napędem hybrydowym. Toyoty Auris w wersji Premium trafiły do wszystkich komend rejonowych, kilku komend powiatowych oraz komisariatów specjalistycznych podlegających pod Komendę Stołeczną oraz wydziału wywiadowczo-patrolowego KSP.

Zakup 37 pojazdów został dofinansowany przez Urząd m. st. Warszawy, który na ten cel przeznaczył kwotę 1.700.000 złotych.

Tekst: Edyta Adamus

  • Budynek stacji obsługi pojazdów - "duża hala" Warszawa, ul. Jagiellońska 72
  • Budynek stacji obsługi pojazdów - "mała hala" Warszawa, ul. Jagiellońska 72
  • Budynek warsztatowo – biurowy, Warszawa, ul. Karolkowa 46
  • Budynek warsztatowo – biurowy, Warszawa, ul. Karolkowa 46
  • Zakupione w 2018 roku hybrydy
  • Zakupione w 2018 roku hybrydy
  • Zakupione w 2018 roku hybrydy
Powrót na górę strony