Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Uczyć, Informować, Zapobiegać – Otwarte szkoły. Otwarte jednostki Policji”

Data publikacji 15.03.2019

„Uczyć, Informować, Zapobiegać – Otwarte szkoły. Otwarte jednostki Policji” - pod takim hasłem przeprowadzono kolejną turę szkoleń dla nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego. Długofalowy projekt Policji realizowany od 2011 roku pod patronatem Sądu Okręgowego w Olsztynie, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie i Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty niezmiennie cieszy się zainteresowaniem ze strony pedagogów. Prawie 80-osobowa grupa pracowników oświaty wzbogaciła swoją wiedzę o tematykę związaną z przeciwdziałaniem przemocy oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

W czwartek (14.03.2019) w  sali konferencyjnej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się kolejne już szkolenie dla nauczycieli z naszego województwa. Szkolenia kadry pedagogicznej prowadzone w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dlaczego? Ponieważ tematem szkoleń zainicjowanych przez Policję jest wciąż aktualna problematyka zagrożeń, z która w trakcie swojej pracy spotykają się nauczyciele.

Celem projektu o nazwie „Uczyć, Informować, Zapobiegać – Otwarte szkoły. Otwarte jednostki Policji”, jest zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich poprzez podniesienie świadomości prawnej, zapoznanie z formami przemocy i sposobami przeciwdziałania jej w placówkach oświatowych oraz wzmocnienie integracji działań Policji i nauczycieli w radzeniu sobie z przemocą  w szkole. Długofalowy projekt Policji skierowany do nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych  i gimnazjów, realizowany jest pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Olsztynie i Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski dokonał oficjalnego otwarcia spotkania oraz powitał przybyłych uczestników szkolenia. Nauczyciele, w ramach poszerzenia swojej wiedzy wysłuchali wykładów z zakresu przeciwdziałania zjawisku demoralizacji i przestępczości osób niepełnoletnich. Jako pierwszy głos zabrał Wiktor Sienicki Sędzia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olsztynie, który zaprezentował Zasady i podstawy prawne współdziałania szkół z sądami rodzinnymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Następnym prelegentem był podinsp. Jacek Doliński Kierownik Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, prezentujący zagadnienie Aspekty psychologiczne przemocy rówieśniczej, przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji. Działania zmniejszające ryzyko wystąpienia przemocy i agresji. Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa uczniów – dobre praktyki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy – przedstawił Artur Pacuszka Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy.

 • Wystąpienie nadkom. Mariusza Zielińskiego
  Wystąpienie nadkom. Mariusza Zielińskiego
 • Wystąpienie nadkom. Sebastiana Kajczyńskiego
  Wystąpienie nadkom. Sebastiana Kajczyńskiego
 • Wystąpienie Artura Pacuszka
  Wystąpienie Artura Pacuszka
 • Wystąpienie podinsp. Jacka Dolińskiego
  Wystąpienie podinsp. Jacka Dolińskiego
 • Wystąpienie Wice Kuratora Oświaty Wojciecha Cybulskiego
  Wystąpienie Wice Kuratora Oświaty Wojciecha Cybulskiego

Kolejnymi referentami byli nadkom. Sebastian Kajczyński Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie do spraw Ochrony Praw Człowieka, który przygotował wykład na temat „Mowa nienawiści – zdarzenia motywowane uprzedzeniami”, oraz podkom. Ewa Szczepanek ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, z prelekcją dotyczącą procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością oraz demoralizacją.  

Na zakończenie spotkania, każdy z uczestników otrzymał Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Certyfikaty wręczyli Małgorzata Hochleitner Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki z Kuratorium Oświaty, oraz nadkom. Mariusz Zieliński Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

 

 • Nauczyciele odbierają certyfikaty w sali Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
  Wręczenie certyfikatów
 • Nauczyciele odbierają certyfikaty w sali Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
  Wręczenie certyfikatów
 • Nauczyciele odbierają certyfikaty w sali Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
  Wręczenie certyfikatów

 

Wszystkich nauczycieli z naszego województwa, informujemy, że w maju tego roku odbędzie się kolejne szkolenie, na które już serdecznie zapraszamy. Osoby zainteresowane proszone są o śledzenie informacji na stronie Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty.

(esz/tm)

Powrót na górę strony