Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Szkolenia dzielnicowych

Data publikacji 15.03.2019

Prawidłowa diagnoza zagrożenia w rejonie służbowym, analiza zdarzeń i zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, oczekiwania społeczne czy nowe przestępstwa w przestrzeni internetowej. To tylko niektóre tematy z którymi mierzą się dzielnicowi z naszego garnizonu podczas szkolenia. Zorganizowali je policjanci z Sekcji ds. Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie.

   W pierwszym planie zdjęcia dzielnicowi słuchają nauczycieli ze Szkoły Policji w Katowicach

  Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego.

Dzielnicowe slychają wykładu.

Tematyka zajęć wpisuje się w realizację programu „Dzielnicowy bliżej nas”, współczesne zagrożenia w przestrzeni internetowej i dotyka różnych aspektów profilaktyki społecznej.

Nauczyciele policyjni ze Szkoły Policji w Katowicach

    Prelegentami tego szkolenia są nauczyciele policyjni ze Szkoły Policji w Katowicach. Dzielnicowi z lubelskiego garnizonu Policji szkolą się z tematów, z którymi mają do czynienie w czasie swojej służby. Są to m.in.

Dzielnicowi słuchają wykladu.

 • diagnoza oczekiwań społecznych, (spotkania, debaty, ankieta),
 • analiza zdarzeń i zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
  na potrzeby zidentyfikowania zagrożeń w rejonach służbowych,
 • współpraca z podmiotami policyjnymi i poza policyjnymi podczas realizacji Planu działania  priorytetowego,
 • sposoby przekazywania informacji mieszkańcom rejonu służbowego na temat realizacji „Planu działania priorytetowego oraz aktywizacja społeczeństwa do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
 • prawidłowa ocena podjętych działań.
 • nowe przestępstwa w przestrzeni internetowej oraz z udostępnianiem danych wrażliwych,
 • oczekiwania w zakresie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej dotyczące pracy dzielnicowego.
 • spotkanie dla seniorów 65+ (analiza przypadku),
 • spotkanie dla młodzieży szkolnej klasa 6+ (analiza przypadku),
 • metody pozyskiwania informacji na temat zagrożeń podczas rozmów
  z obywatelami

Dzielnicowi słuchają wykladu.

AF.

Powrót na górę strony