Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Insp. Wiktor Ludwinowski - Patron Policji Województwa Wielkopolskiego

15 marca br. odbyły się uroczyste obchody związane z nadaniem Wielkopolskiej Policji patronatu insp. Wiktora Ludwikowskiego – pierwszego Komendanta Okręgowego Policji Państwowej województwa poznańskiego. Całe dorosłe życie nowego Patrona Policji Województwa Wielkopolskiego może stanowić wzór do naśladowania dla obecnych funkcjonariuszy.

Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod Pomnikiem Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego. Następnie odbyła się Msza Św. w intencji śp. Wiktora Ludwikowskiego i policjantów z całej Wielkopolski.

Inspektor Ludwikowski urodził się 23 kwietnia  1886 roku we Lwowie, zmarł 24 marca 1959 roku w Koźlu. Jeszcze jako oficer armii austriackiej nielegalnie zorganizował cykl wykładów z walki partyzanckiej. Mimo groźby utraty stanowiska pracował na rzecz kształcenia przyszłej kadry oficerskiej odrodzonego Wojska Polskiego. Służbę w Policji Państwowej rozpoczął 1 października 1919 roku organizując od podstaw jeden ze strategicznych i nowatorskich wydziałów w Komendzie Głównej Policji Państwowej. Opracował także dwa podręczniki dla służb kryminalnych i prewencyjnych. 19 czerwca 1920 roku Wiktor Ludwikowski otrzymuje awans na stopień inspektora Policji Państwowej i zostaje mianowany Komendantem Okręgowym Policji Państwowej XI Okręgu Poznańskiego. Jego całe życie poświęcone było służbie Polsce.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka podkreślił, że patron to z definicji osoba darzona wielkim szacunkiem, godna naśladowania. Życie i działalność inspektora Ludwikowskiego można podsumować słowami: „Polak, żołnierz, policjant, patriota”.

Kolejnym etapem było odsłonięcie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotra Mąkę i Wojewodę Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna pamiątkowej tablicy na fasadzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego.

Uroczysty apel uświetniła swoją obecnością Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Następnie zaproszeni goście mieli możliwość na terenie budynku komendy, zobaczyć wystawę poświęconą sylwetce inspektora Ludwikowskiego.

Integralną częścią uroczystości był zaprezentowany w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej na poznańskiej Cytadeli, przez Biuro Komunikacji Społecznej i Biuro Historii i Tradycji KGP, spektakl pn. „Służba”. Został on wystawiony przez aktorów Amatorskiej Sceny Policyjnej „Na Posterunku”. Za scenariusz i reżyserię odpowiadała Pani Mariola Daszkiewicz-Konopczyńska.

Spektakl „Służba” to dzieje policyjnej rodziny, historia policji w pigułce. Opowieść jest linearna, a główny bohater – dziadek, sięgając do wydarzeń sprzed lat, prowadzi swoją wnuczkę i jej przyjaciół przez karty historii. Odkrywa przy tym rodzinne tajemnice, komentuje i wyjaśnia historię.

Idea przyświecająca tej sztuce to m.in. krzewienie wiedzy o roli Policji w umacnianiu bezpieczeństwa i jej społeczno-obywatelskiej misji.

Po zakończonym spektaklu Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka wręczył podziękowania osobom odpowiedzialnym za przygotowanie i zaprezentowanie spektaklu „Służba” – Pani insp. dr hab. Iwonie Klonowskiej, Pani Marioli Daszkiewicz-Konopczyńskiej, Pani Joannie Grzępie, Panu Sławomirowi Katarzyńskiemu, Panu Konradowi Bucholcowi, a także artystom, którzy wcielili się w role bohaterów.

Te same podziękowania trafiły również do rąk Pani dr Małgorzaty Nawojczyk Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu oraz w imieniu Pana Andrzeja Kaczmarka Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu do Pani Wicedyrektor Klaudii Klaus-Jakubowskiej, a także do Pana Tomasza Błaszaka i Pani Agnieszki Maleszyk za zaangażowanie w obchody 100-lecia powstania Policji Państwowej.

Po zakończonej sztuce Pani insp. Iwona Klonowska Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP wręczyli insp. Piotrowi Mące – Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu, kom. Kindze Fechner-Wojciechowskiej – Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej KWP, Panu Karolowi Sarna Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 68 „Łejery” im. Emilii Waśniewskiej w Poznaniu, Pani Katarzynie Szwarc Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Łejery, Pani Annie Czarneckiej-Dybizbańskiej i sierż. Sztab. Tomaszowi Kowalskiemu z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu – odznaczenia „Przyjaciel Teatru”.

 

 

ZP KWP Poznań M.Ś/ ro KGP

Powrót na górę strony