Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rezerwuar policyjnej krwi

Już kolejny raz w tym roku kilkudziesięciu policjantów ze Szkoły Policji w Słupsku oddało honorowo krew. Co kilka tygodni duże grupy osób w policyjnych mundurach dzielą się tym życiodajnym płynem. Na skutek dużego zainteresowania młodych policjantów tą formą wolontariatu zadarza się, że akcje organizowane są nawet co tydzień.

Akcje są tym cenniejsze, że wśród osób oddających krew, wiele robi to po raz pierwszy w życiu. Widać to było szczególnie podczas ostatniego zbiorowego wyjścia, gdy niektórzy słuchacze po raz pierwszy zasiadali na fotelach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. Pierwszy strach bardzo szybko ustępował miejsca satysfakcji, że w taki właśnie sposób można pomóc innym, a czasami być może również uratować życie.

Honorowe oddawanie krwi przez policjantów jest wpisane w etos służby, której powołaniem jest działanie na rzecz społeczeństwu zgodnie z hasłem „Pomagamy i chronimy”. Tej właśnie służby uczą się w Słupsku kolejne pokolenia młodych policjantów już 74 lata.

Ostatnie wyjście 41 policjantów przyniosło 18,45 litra krwi.
Kolejna akcja zbiorowego oddania krwi planowana już dzisiaj, w środę, 20 marca, późnym popołudniem.

Powrót na górę strony