Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nauka to krok ku profesjonalizmowi – szkolenie lubuskich policjantów związane z problematyką „przestępstw z nienawiści”

Data publikacji 19.03.2019

Tematyka „przestępstw z nienawiści”, przeciwdziałanie tego typu czynom zabronionym oraz czynności podejmowane w celu ich zwalczania – to główne założenia szkolenia, w którym wzięli udział lubuscy policjanci. Przedsięwzięcie miało formę wykładów i pogłębionej dyskusji z udziałem ekspertów z dziedziny „przestępstw z nienawiści”. Jego organizatorem był Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Fundacja CODEX.

Przestępstwem z nienawiści jest określany w polskim systemie prawnym czyn zabroniony, który umotywowany jest uprzedzeniami – do przedstawicieli na przykład innej rasy, koloru skóry czy religii. Jest to przestępstwo, które sprawca popełnia na innej osobie, gdyż ta posiada cechę odróżniającą ją właśnie od sprawcy czy odróżnia się z ogółu społeczeństwa. Poza samym wypełnieniem czynu zabronionego istotna jest również motywacja sprawcy. Najczęściej słyszymy o przemocy fizycznej, wyzwiskach, groźbach związanych z niechęcią czy nienawiścią do osób pochodzących z innego kręgu kulturowego, mówiącego innym językiem czy wyznającym inną religię. We współczesnym świecie debata społeczna często ma miejsce w internecie. Osoby z niego korzystające mają błędne przekonanie, że są anonimowe i bezkarne, a w wielu momentach przekraczają już nie tylko granice dobrego smaku, ale i prawa. Należy pamiętać, że słowo pisane przed monitorem komputera ma identyczne znaczenie, jak te wypowiadane w świecie rzeczywistym. I warto pamiętać o tym, że zawsze zostawia swój ślad w sieci. Tak więc nawet nienawistne komentarze w internecie mogą stanowić przestępstwo.

Właśnie tematyka „przestępstw z nienawiści”, przeciwdziałanie tego typu czynom zabronionym oraz czynności jakie mogą podejmować w celu ich zwalczania policjanci – to główne cele jednodniowego szkolenia, które odbyło się w poniedziałek (18 marca) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestniczyło w nim ponad 60 policjantów z pionów prewencji i kryminalnego lubuskiego garnizonu. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Fundacja CODEX. Uczestników szkolenia powitała młodszy inspektor Agata Salatka. Słowo wstępu wygłosił Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Krzysztof Sidorowicz, który zwrócił uwagę na istotę poruszanej problematyki i jej znaczenie dla społeczeństwa, w którym żyjemy. Po krótkiej projekcji filmu dotyczącego problemu radykalizacji głos zabrał młodszy inspektor w stanie spoczynku Robert Ostropolski, który przekazał informacje na temat symboli nienawiści używanych w przeszłości oraz we współczesnym świecie. Po nim głos zabrał następnie profesor doktor habilitowany Paweł Leszczyński, który wygłosił wykład dotyczący prawnych możliwości przeciwdziałania nienawiści. Ostatnim punktem szkolenia było wystąpienie Stanisława Czerczaka, Prezesa Fundacji CODEX pod tytułem „Moje życie prawicowego ekstremisty – w trakcie i po odejściu”. Między prelegentami, a uczestnikami, zarówno podczas szkolenia, jak i w kuluarach wywiązała się pogłębiona dyskusja dotycząca omawianych zagadnień. Na koniec każdy z uczestników otrzymał certyfikat, potwierdzający zdobytą widzę i kwalifikacje. Nauka, szkolenia czy doskonalenia to kolejny krok lubuskich policjantów w drodze ku profesjonalizmowi i jeszcze lepszej służbie społeczeństwu.

 

Opracował: sierżant sztabowy Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

  • policjanci na szkoleniu
  • policjantka przemawia z mównicy
  • policjant przemawia z mównicy
  • policjanci na szkoleniu
  • prelegenci, policjantka i przemawiający mężczyzna
  • policjant i przemawiająca kobieta
  • przemawiający mężczyzna
  • przemawiający mężczyzna
Powrót na górę strony