Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowali w obecności Ministra i Komendanta Głównego Policji

Data publikacji 19.03.2019

Szeregi Śląskiej Policji zasiliło 100 nowych stróżów prawa, którzy z powodzeniem przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego. Wczoraj w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach odbyło się ich uroczyste ślubowanie. Rotę ślubowania przyjął od nowo przyjętych mundurowych Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński w obecności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka. Wkrótce młodzi policjanci rozpoczną szkolenie podstawowe, by po jego ukończeniu służyć społeczeństwu.

Wczorajsza uroczystość odbyła się na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Ślubowanie od 100 nowych policjantek i policjantów przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński w obecności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka. W uroczystości udział wzięli również: posłanka na Sejm Barbara Dziuk, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Wicemarszałek Wojciech Kałuża, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Kochańczyk, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Kleszczewski, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn oraz insp. Piotr Kucia, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach insp. Rafał Stanek, kadra kierownicza komend miejskich i powiatowych policji, naczelnicy wydziałów KWP w Katowicach, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji oraz policyjny kapelan. Świadkami ślubowania były również rodziny i bliscy nowych policjantów. Uroczystość uświetniona została oprawą muzyczną Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz udziałem Kompanii Honorowej KWP w Katowicach, wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Katowicach.

Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, który powitał zaproszonych gości, ślubujących, ich najbliższych. W obecności wszystkich zgromadzonych głośno zabrzmiały wypowiadane z poczuciem odpowiedzialności słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”Szef śląskiego garnizonu policji podkreślił, że obchodzimy wyjątkowy rok - ślubowanie 100 nowych funkcjonariuszy Policji Śląskiej przypada na 100-lecie powstania Polskiej Policji. 

Po uroczystym ślubowaniu do nowych policjantów, a także do ich rodzin i bliskich zwrócił się Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. Pan Minister życzył nowym policjantkom i policjantom, aby ich służba była nie tylko pasją, która przynosi satysfakcję oraz daje możliwości awansów, lecz także, aby zawsze bezpiecznie wracali ze służby do domów, w którym czekają na nich bliskie im osoby. 

– Życzę Wam, aby na pagonach wielu z Was zagościły w jakiejś perspektywie czasowej oficerskie szlify, być może nawet generalskie. Życzę, aby ta pasja, która dzisiaj Wam towarzyszy, zawsze przeważała nad ewentualnym zwątpieniem – powiedział szef MSWiA Joachim Brudziński w słowach skierowanych do nowych funkcjonariuszy.

Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Generał podkreślił, jak ważny jest etos i powaga służby policjanta, który codziennie ryzykuje życie dla dobra innych. Na zakończenie Komendant życzył młodym adeptom zadowolenia i satysfakcji z pełnionej służby oraz awansów.

Wśród nowo przyjętych policjantów jest 6 kobiet. Niebawem wszyscy rozpoczną kilkumiesięczny kurs podstawowy w szkołach policyjnych. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, zasilą szeregi jednostek garnizonu śląskiego. Wysoka liczba nowo przyjętych jest dowodem na to, że zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Policji nie brakuje.

Jak pokazują dane statystyczne, zawód policjanta wciąż cieszy się wysokim zainteresowaniem. Obecnie w Polskiej Policji zatrudnionych jest 98711 policjantów. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w śląskiej Policji służy 12191 policjantów, a liczba wakatów wynosi 281.

Nowo przyjętym koleżankom i kolegom oraz ich rodzinom życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu awansów!

 • Zdjęcie przedstawia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, który pozuje do zdjęcia z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem i ślubującymi policjantami.
  źródło MSWiA
 • na zdjęciu widać jak maszeruje kompania reprezentacyjna
 • na zdjęciu widać jak maszeruje kompania reprezentacyjna
 • zdjęcie przedstawia na pierwszym planie nowo przyjętych policjantów stojących w szyku, na drugim planie kompanie reprezentacyjną
 • zdjęcie przedstawia idącego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego w obecności dowódcy uroczystości
 • zdjęcie przedstawia na pierwszym planie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego w towarzystwie dowódcy uroczystości, a za nimi kierownictwo policji
 • zdjęcie przedstawia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego w towarzystwie kadry kierowniczej policji
 • zdjęcie przedstawia ślubujących policjantów stojących w szyku
 • na zdjęciu widoczny przemawiający Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Krzysztof Justyński
 • zdjęcie przedstawia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego w towarzystwie kierownictwa policji
 • na zdjęciu widać maszerujący poczet sztandarowy
 • zdjęcie przedstawia ślubujących przedstawicieli nowo przyjętych policjantów
 • zdjęcie przedstawia ślubowanie przedstawicieli nowo przyjętych policjantów w towarzystwie pocztu sztandarowego
 • na zdjęciu widać przemawiającego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego
 • na zdjęciu widać przemawiającego Komendanta Głównego Policji generała inspektora Jarosława Szymczyka
 • na zdjęciu widać przemawiającego Komendanta Głównego Policji generała inspektora Jarosława Szymczyka
 • zdjęcie przedstawia maszerującą Orkiestrę Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • na zdjęciu widać maszerujących w szyku nowo przyjętych policjantów
 • zdjęcie przedstawia Orkiestrę Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • na zdjęciu widać maszerującą kompanię reprezentacyjną
 • zdjęcie przedstawia nowo przyjętego policjanta z bliskimi
 • zdjęcie przedstawia nowo przyjętego policjanta z bliskimi
 • zdjęcie przedstawia nowo przyjętą policjantkę z bliskimi
 • zdjęcie przedstawia dwóch nowo przyjętych policjantów z bliskimi
 • zdjęcie przedstawia nowo przyjętego policjanta z dzieckiem na rękach
 • zdjęcie przedstawia dwóch nowo przyjętych policjantów z bliskimi
 • zdjęcie przedstawia nowo przyjętego policjanta z bliskimi

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony