Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta francuskich studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Policji

W dniach 18-22 marca br. w ramach porozumienia o współpracy między z Państwową Wyższą Szkołą Policji w Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie gości studentów francuskiej uczelni. Opiekunem grupy jest asp. sztab. Gilles Garin. Podczas pięciodniowego pobytu, studenci będą mieli możliwość m.in. zapoznania się ze strukturą i funkcjonowaniem WSPol oraz odwiedzenia CSSG w Kętrzynie i KPP w Szczytnie.

Wizyta rozpoczęła się od oficjalnego powitania przez Komendanta-Rektora WSPol, insp dr. hab. Marka Fałdowskiego. Ponadto tego dnia naszą Uczelnię odwiedził również Attaché do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego Ambasady Francji, Pan Olivier Ordas.

Wizyta ma na celu zapoznanie gości z Francji z ofertą i specyfiką naszej Uczelni, zapoznanie się z bazą naukowo-dydaktyczną, w tym ze specjalistycznymi pracowniami Policyjnego Centrum Analityczno-Badawczego, strzelnicą oraz symulatorem działań Policji w sytuacjach kryzysowych. W trakcie pobytu studenci z Francji odwiedzą również Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz Komendę Powiatową Policji w Szczytnie, a także wezmą udział w zajęciach odbywających się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

W najbliższym czasie planowana jest również rewizyta naszych studentów w Państwowej Wyższej Szkole Policji w Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.

WSPol / mg

  • Wizyta francuskich studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Policji
  • Wizyta francuskich studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Policji
Powrót na górę strony