Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mianowanie na stopień kadeta

Data publikacji 19.03.2019

19 marca 2019 r. w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji KGP odbyła się uroczysta zbiórka z okazji mianowania uczniów klas o profilu policyjnym na kolejny stopień kadeta.

Uroczystość zgromadziła uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą, rodziców, a także funkcjonariuszy KPP w Płońsku, która sprawuje patronat nad tą placówką oświatową. Uczestniczył w niej także Pan Marcin Gortat Wójt Gminy Czerwińsk. Komendę Główną Policji reprezentował nadkom. Krzysztof Musielak - Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP.

Punktualnie o godz. 11 przedstawiciel uczniów złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystej zbiorki, a następnie wprowadzono sztandar szkoły i został odśpiewany Hymn RP. Po odczytaniu Decyzji dyrektora szkoły nr 1/2018/2019 z dnia 15 marca 2019 r. o mianowaniu uczniów (kadetów) na kolejne stopnie, Pani Renata Kozakiewicz wspólnie z nadkom. Krzysztofem Musielakiem i Panem Marcinem Gortatem wręczyli akty mianowania. Zaszczytu tego dostąpiło 25 wyróżniających się uczniów z klas I i III, otrzymując stopnie kadeta, starszego kadeta, przodownika i starszego przodownika.

Gratulacje i życzenia sukcesów w nauce oraz szukania swej przyszłości zawodowej w szeregach Policji złożyli nowomianowanym nadkom. Krzysztof Musielak i Pan Marcin Gortat. Podziękowania do rodziców i wychowawców za trud włożony w naukę i opiekę złożyła dyrektor szkoły Pani Renata Kozakiewicz.  

W dalszej części uroczystości kadeci oraz towarzyszący im rodzice i pedagodzy mieli okazję wysłuchać prelekcji st. sierż. Aleksandra Praduna z Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego KGP pt. „Mundur zobowiązuje”, oraz podziwiać pokaz musztry z karabinkiem SKS w wykonaniu dwóch policjantów z kompanii honorowej Komendy Stołecznej Policji, prowadzony przez st. asp. Sebastiana Lipkę Auguścika z Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego KGP. Uroczystość zakończyła się wykonaniem wspólnych zdjęć i poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców uczniów.

(BHiTP KGP/kr)

Powrót na górę strony