Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie III Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych w ramach programu „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”

Data publikacji 21.03.2019

W dniach 19-20 marca 2019 r. w Teatrze „KANA” w Szczecinie odbył się finał III - go Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych 2018/19. Konkurs realizowany jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych pt. „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” adresowanego do przedstawicieli placówek oświatowych naszego województwa. W ramach przedmiotowego programu, przedstawiciele Policji i PSSE, w bieżącym roku szkolnym, współpracują z 254 placówkami oświatowymi, w których systematycznie pracują z dziećmi i młodzieżą w zakresie edukacji dotyczącej zagrożenia związanych z substancjami odurzającymi.

Program edukacyjny realizowany jest w związku z zagrożeniami dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa młodych osób w zakresie używania substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych narkotyków (popularnie zwanych ,,dopalaczami”), alkoholu, leków oraz wyrobów tytoniowych.

Głównym celem ,,Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych” jest popularyzacja treści profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania używaniu wszystkich znanych substancji psychoaktywnych, z wykorzystaniem artystycznych form przekazu tj. inscenizacji, śpiewu, tańca. Po eliminacjach szkolnych i powiatowych, w finale wojewódzkim przeglądu swoje występy zaprezentowało 169 uczniów. W tym roku laureatami zostali:

I miejsce: Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego nr 3 w Dębnie spektakl pt.: „Sekret”.

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie spektakl pt.: „Że to wiesz”

III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Barlinku spektakl pt.: „Who Cares”

Wyróżnienia:

Szkoła Podstawowa im. ppor E. Gierczak w Postominie spektakl pt.: „Co to będzie”

Szkoła Podstawowa w Boninie spektakl pt.: „Dobry wybór”

Szkoła Podstawowa im. Brata Alberta w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Szczecinie spektakl pt.: „Nie marnuję życia”.

Konkurs organizowany jest przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie we współpracy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Szczecinie. Otrzymało również patronat medialny Radia Szczecin i TVP Szczecin. Natomiast partnerem artystycznym przedsięwzięcia od dwóch lat jest Ośrodek Teatralny KANA w Szczecinie.

Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy!

(KWP w Szczecinie/kr)

Powrót na górę strony