Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pamięci inspektora Sobolewskiego

Data publikacji 25.03.2019

Na grobie insp. dr Władysława Sobolewskiego na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w sobotę zapłonęły znicze i została złożona wiązanka biało-czerwonych róż. W ten sposób polscy policjanci uczcili 129 rocznicę urodzin „ojca polskiej kryminalistyki”, funkcjonariusza Policji Państwowej, związanego przez większość życia z galicyjskim Lwowem.

25 marca 2019 roku upłynie 129 lat od dnia urodzin insp. dr. Władysława Sobolewskiego, przedwojennego polskiego policjanta, pioniera nauk kryminalistycznych. Z tej okazji, z inicjatywy Biura Historii i Tradycji Policji KGP, policjanci przebywający we Lwowie postanowili uczcić tę rocznicę oddając hołd zasłużonemu funkcjonariuszowi. Funkcjonariusz biura - podinsp. Robert Horosz, oficer łącznikowy na Ukrainie – podinsp. Paweł Dobosz i oficer prasowy KPP w Sochaczewie – mł. asp. Agnieszka Dzik złożyli wiązankę biało-czerwonych róż na grobowcu rodzinnym rodziny Sobolewskich na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. W tej skromnej, acz uroczystej chwili zadumy uczestniczyli również przedstawiciele polskich władz – konsul RP we Lwowie – Pan Paweł Kurtyka i wicekonsul – Pan Marek Wojciechowski.

insp. dr Władysław Sobolewski

Władysław Sobolewski urodził się w 1890 roku we Lwowie. Po ukończeniu prawa na Uniwersytecie Lwowskimi rozpoczął praktykę administracyjną. W czasie I wojny światowej - w 1918 r. ochotniczo walczył w obronie Lwowa. We wrześniu 1919 r. wstąpił do Policji Państwowej, gdzie początkowo służył jako oficer inspekcyjny. W następnych latach pełnił funkcję komendanta Głównej Szkoły Policyjnej i Szkoły Oficerskiej w Warszawie.

Inspektor Sobolewski ukończył studia kryminologiczne w Instytucie Nauk Policyjnych przy Uniwersytecie w Lozannie oraz elitarny kurs kryminalistyczny zorganizowany przez Instytut Kryminologiczny przy Dyrekcji Policji w Wiedniu (1929 r.).  Od 1931 roku był kierownikiem Laboratorium Policyjnego w Centrali Służby Śledczej w Warszawie, którym kierował przez 6, aż do śmierci.

Władysław Sobolewski jest uważany za pioniera polskiej kryminalistyki - dzięki jego badaniom i pracom do powszechnego stosowania weszły naukowe ekspertyzy broni palnej, pocisków i łusek. Był specjalistą w zakresie daktyloskopii, mechanoskopii, fotografii kryminalistycznej, pisma ręcznego i maszynowego. Łączył pracę zawodową z działalnością naukowo-dydaktyczną oraz społeczną. Jako pracownik naukowy i wykładowca na wyższych uczelniach, m.in. na uniwersytetach w Poznaniu i Warszawie. był autorem wielu publikacji książkowych i artykułów z zakresu kryminalistyki i prawa.

Był także czynnym sportowcem – działaczem Polskiego Związku Szermierczego oraz członkiem polskiej kadry narodowej na Letnie Igrzyska Olimpijskie 1924 w Paryżu. 

Jego karierę zawodową i naukową przerwała nagła śmierć podczas prowadzenia wykładu dla oficerów Wojska Polskiego. Zmarł 4 października 1937 r., mając 47 lat. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Warto wspomnieć, że grobowiec rodziny Sobolewskich, do 2012 roku znajdujący się w bardzo złym stanie, został odnowiony dzięki staraniom Stowarzyszenia Opieki nad Grobami Policjantów na Wschodzie. Prace renowacyjne trwały do jesieni 2013 roku. Zakończono je tuż przed 76 rocznicą śmierci tego zasłużonego policjanta.

(BHiTP KGP/ mw)

  • polscy policjanci oddają hołd insp. dr Władysławowi Sobolewskiemu na jego grobie, na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie
  • polscy policjanci oddają hołd insp. dr Władysławowi Sobolewskiemu na jego grobie, na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie
  • polscy policjanci oddają hołd insp. dr Władysławowi Sobolewskiemu na jego grobie, na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie
  • polscy policjanci oddają hołd insp. dr Władysławowi Sobolewskiemu na jego grobie, na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie
  • polscy policjanci oddają hołd insp. dr Władysławowi Sobolewskiemu na jego grobie, na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie
Powrót na górę strony