Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie Europolu w Warszawie

Data publikacji 28.03.2019

W dniach 25 - 29 marca 2018 r. w siedzibie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX w Warszawie, odbywa się szkolenie dla przyszłych trenerów aplikacji i baz danych Europolu, a w szczególności aplikacji wymiany informacji SIENA (Secure Information Exchange Network Application) oraz bazy danych EIS (Europol Information System).

Szkolenie to jest jednym z kluczowych elementów szerszego przedsięwzięcia, jakim jest projekt „Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP”, realizowany w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 2017-2019. W jego rezultacie zostanie przeszkolonych 17 funkcjonariuszy, tj. odpowiednio po jednym trenerze dla każdego Zarządu CBŚP. Przyszli trenerzy będą następnie szkolić użytkowników końcowych w swoich jednostkach. Ponadto w szkoleniu bierze również udział przedstawiciel agencji FRONTEX.

Odpowiednio wyposażona sala szkoleniowa została udostępniona przez agencję Frontex, natomiast wyspecjalizowani trenerzy zostali oddelegowani przez Agencję ds. Współpracy Organów Ścigania Europol.

Program szkolenia obejmuje nie tylko praktyczne stosowanie funkcjonalności oferowanych przez aplikacje i bazy danych Europolu, ale także zapoznanie z procesem wymiany informacji i przetwarzania danych kryminalnych, w ramach współpracy Europolu i Państw Członkowskich.

Szkolenie trenerów EiS i SIENA jest przykładem synergii możliwości, zdolności oraz kompetencji oferowanych przez Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także agencje unijne FRONTEX i Europol. Wspomniane programy oraz instytucje mają służyć zapewnianiu bezpieczeństwa w wymiarze europejskim i globalnym, w szczególności poprzez wspieranie krajowych organów ścigania. Szkolenie jest doskonałym odzwierciedleniem tych założeń i pozwoli uzyskać Zarządom CBŚP nowe możliwości zwalczania poważnej przestępczości, w ramach współpracy międzynarodowej.

Aplikacja Europolu SIENA wykorzystywana jest do szybkiej wymiany informacji pomiędzy Państwami Członkowskimi UE i Europolem, w ramach zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości, terroryzmu oraz nielegalnej imigracji. W praktyce oznacza to zazwyczaj wymianę informacji operacyjnych pomiędzy Europolem a grupą Państw Członkowskich, które zaangażowane są w realizację określonej sprawy, dotyczącej najczęściej zorganizowanej grupy przestępczej, działającej jednocześnie na obszarze wielu państw europejskich.

System Informacyjny Europolu EIS przeznaczony jest dla gromadzenia danych na temat osób podejrzanych lub skazanych za popełnienie tzw. przestępstw mandatowych Europolu (katalog przestępstw, zawierający wszystkie identyfikowane obecnie obszary przestępczości w swojej poważnej i zorganizowanej formie, który stanowi załącznik do rozporządzenia o Europolu), a także osób, które mogą dokonać takich przestępstw w przyszłości. Dane do systemu EIS dostarczane są zarówno Przez Europol jak i Państwa Członkowskie (w tym również Polskę). System ten służy w szczególności identyfikowaniu powiązań międzynarodowych pomiędzy sprawami prowadzonymi w poszczególnych państwach.

(BMWP KGP / kp)

 

Powrót na górę strony